Tư vấn và hỗ trợ : +84 34 200 7989 +84 34 200 7989
Lên đầu trang

Khối thịnh vượng chung của các Quốc gia gọi là Khối thịnh vượng chung của Anh và bây giờ thường được gọi là Cộng đồng thịnh vượng. Đây là một tổ chức liên chính phủ trên toàn thế giới với 52 quốc gia thành viên độc lập. Là người Grenada, bạn có tự do di chuyển và hưởng các lợi ích khác trên khắp Khối thịnh vượng chung.

FAQs liên quan

Về chúng tôi

GIS là công ty hàng đầu cung cấp dịch vụ định cư và nhập quốc tịch trên toàn thế giới.

Chúng tôi cung cấp nhiều chương trình, như: đầu tư định cư Mỹ diện EB-5 hoặc diện E2, chương trình Golden Visa định cư châu Âu, chương trình lấy quốc tịch thứ hai các quốc gia Caribe...

Đội ngũ chuyên gia chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, GIS mang đến những giải pháp tốt nhất, tỷ lệ thành công cao, tiết kiệm thời gian và chi phí.