Tư vấn và hỗ trợ : +84 34 200 7989 +84 34 200 7989
Lên đầu trang

Chính sách bảo mật

Vui lòng đọc kỹ Chính sách bảo mật thông tin dưới đây (“Chính sách bảo mật”) để hiểu rõ về cách thức và lý do sử dụng dữ liệu cá nhân Khách hàng của chúng tôi để Khách hàng có thể truy cập thành công vào website https://www.gisgl.com (“Website”). Global Immigration Services Group là tập đoàn doanh nghiệp quốc tế cung cấp dịch vụ lấy quốc tịch và thường trú nhân cho tất cả khách hàng, cũng như dịch vụ tư vấn của các Cơ quan chính phủ trên toàn thế giới. Chính sách bảo mật thông tin (“Chính sách bảo mật”) này sẽ là đại diện cơ sở pháp lý cho GIS. Vì vậy khi chúng tôi đề cập đến pháp nhân “GIS”, “chúng tôi”, “của chúng tôi” trong Chính sách bảo mật này, chúng tôi muốn nói đến các đơn vị pháp nhân liên quan thuộc về GIS, sẽ chịu trách nhiệm việc xử lý dữ liệu của Khách hàng. Chúng tôi sẽ thông tin cho Khách hàng về pháp nhân sẽ quản lý và xử lý dữ liệu khi Khách hàng đăng ký bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi.

Thông tin chung

Chúng tôi đã thiết kế Website để Khách hàng có thể dễ dàng truy cập mà không cần xác nhận thông tin hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào. Khi Khách hàng đồng ý cung cấp cho chúng tôi các thông tin cá nhân, chúng tôi bảo đảm sẽ bảo mật tuyệt đối các thông tin đó và chỉ sử dụng chúng theo mục đích dưới đây.

Mục đích

Chúng tôi cam kết tôn trọng và bảo vệ sự riêng tư của Khách hàng mọi lúc. GIS sẽ không bán, cho thuê, chuyển nhượng, hoặc cung cấp bất kỳ thông tin truy cập Website của cá nhân Khách hàng nào cho bên thứ ba trừ khi điều này được quy định rõ ràng trong Chính sách bảo mật này. Mục đích của Chính sách bảo mật:

 • Nêu rõ những loại thông tin cá nhân GIS sẽ thu thập từ Khách hàng và cách thức sử dụng những dữ liệu này – Vui lòng xem mục A “Loại thông tin cá nhân GIS thu thập từ Khách hàng” để biết thêm chi tiết.
 • Cơ sở để GIS quản lý và xử lý dữ liệu thông tin – Vui lòng xem mục B “Cách thức sử dụng thông tin Khách hàng” và mục C “Cơ sở pháp lý để xử lý dữ liệu”
 • Thông tin cho Khách hàng về cách thức GIS xử lý những dữ liệu cá nhân này.
 • Làm rõ các nghĩa vụ của GIS theo các quy định bảo vệ dữ liệu liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng một cách hợp pháp và có trách nhiệm.
 • Thông tin cho Khách hàng về quyền bảo mật dữ liệu – Vui lòng xem mục K “Quyền sử dùng thông tin của Khách hàng”.
 • Chúng tôi cam kết xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng một cách phù hợp và hợp pháp, dựa trên các điều luật bảo mật dữ liệu hiện hành và Quy định chung về bảo mật dữ liệu của Châu Âu EU 2016/679 (the “GDPR”) có hiệu lực từ 25/05/2018.

Chúng tôi sẽ tuân thủ luật bảo mật dữ liệu ở các khu vực pháp lý tại các nước sở tại mà chúng tôi hoạt động. Chính vì thế, thông tin cá nhân chúng tôi nắm giữ về Khách hàng phải:

 • Được sử dụng hợp pháp, công bằng và minh bạch.
 • Được thu thập dữ liệu cho các mục đích hợp pháp mà chúng tôi đã giải thích rõ ràng trước đó và không được sử dụng theo bất kỳ hình thức nào vi phạm các mục đích đó.
 • Liên quan đến các mục đích mà chúng tôi đã giới hạn và nêu rõ.
 • Chính xác và được cập nhật.
 • Được lưu giữ tuyệt đối bảo mật với mục đích chúng tôi đã nêu rõ.
 • Chính sách bảo mật này nên được xem cùng với Chính sách sử dụng cookie và các Thông báo bảo mật khác mà chúng tôi nêu rõ mỗi khi có nhu cầu thu thập hoặc xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng. Từ đó, Khách hàng có thể biết cách thức và lý do chúng tôi sử dụng thông tin của bạn.  

Chính sách bảo mật này được cập nhật vào tháng 05/ 2019.

A. LOẠI THÔNG TIN CÁ NHÂN GIS THU THẬP TỪ KHÁCH HÀNG

Tại Website này, Khách hàng có thể liên hệ với các chuyên gia của chúng tôi để nhận tư vấn thông tin liên quan đến các chương trình lấy quốc tịch và/ hoặc thường trú nhân, hoặc các dịch vụ khác của GIS mà Khách hàng quan tâm. Khách hàng cũng có thể liên hệ với chúng tôi nếu bạn đang tìm kiếm một cơ hội nghề nghiệp, hoặc có nhu cầu tìm hiểu thêm các thông tin khác để đăng tải báo chí / truyền thông. Khách hàng cũng có thể liên hệ với chúng tôi để được giải đáp thắc mắc chung hoặc nếu có dự định trở thành đối tác của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ thu thập và xử lý những dữ liệu cá nhân sau:

1. Thông tin Khách hàng cung cấp cho chúng tôi

Chi tiết thông tin cá nhân bao gồm tên, họ, quốc tịch, quốc gia cư trú, địa chỉ email và số điện thoại liên hệ, cũng như thông tin về những dịch vụ mà Khách hàng quan tâm hoặc có thể bao gồm bất cứ nhu cầu của Khách hàng, bất kỳ dữ liệu tham khảo tiếp thị nào. Những thông tin nói trên được Khách hàng cung cấp trong các trường hợp sau: (i) bằng cách điền vào biểu mẫu yêu cầu trên Website; (ii) bằng cách gửi văn bản qua bưu điện, email, điện thoại hoặc các cách khác khi Khách hàng đăng ký dịch vụ của chúng tôi; (iii) bằng cách đăng ký theo dõi các dịch vụ hoặc thông báo của chúng tôi; (iv) yêu cầu được nhận quảng cáo từ Khách hàng; (v) cung cấp cho chúng tôi một số phản hồi hoặc (vi) để bắt đầu quá trình đàm phán hoặc ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ đối tác cho chúng tôi. Trường hợp đăng ký các dịch vụ của chúng tôi hoặc tìm kiếm cơ hội việc làm, Khách hàng có thể được yêu cầu để lại thêm thông tin. Trường hợp Khách hàng là người dùng doanh nghiệp, chúng tôi cũng có thể yêu cầu cung cấp thêm thông tin trước khi chúng tôi tham gia vào mối quan hệ thương mại này. Những thông tin cần được cung cấp thêm có thể bao gồm các thông tin thanh toán như thông tin ngân hàng, số VAT và/ hoặc ID thuế để chúng tôi có thể xử lý các khoản thanh toán của Khách hàng liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể yêu cầu cung cấp thêm thông tin cần thiết để phục vụ việc xác nhận nhận dạng của Khách hàng, chẳng hạn như bản sao hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân. Trường hợp có nhu cầu xin việc, Khách hàng sẽ được yêu cầu cung cấp một bản sao lý lịch và kinh nghiệm làm việc của bạn. Để đảm bảo việc thu thập hoặc xử lý những thông tin cá nhân khác của Khách hàng, chúng tôi sẽ cung cấp những Thông báo bảo mật riêng biệt nêu rõ cách thức và lý do chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn. Trường hợp chúng tôi bắt buộc phải thu thập dữ liệu cá nhân theo luật, hoặc theo các điều khoản trong hợp đồng, mà Khách hàng không thể cung cấp như yêu cầu, chúng tôi có thể không thể thực hiện các dịch vụ như đã thỏa thuận hoặc chúng tôi không thể ký kết hợp đồng với Khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ thông báo ngay tại thời điểm không thể cung cấp dịch vụ và hợp đồng có thể chấm dứt.

2. Thông tin Khách hàng chúng tôi thu thập từ Website

Bất cứ lúc nào bạn truy cập Website, chúng tôi sẽ tự động thu thập các thông tin sau: Thông tin kỹ thuật: bao gồm địa chỉ IP được sử dụng để kết nối máy tính của Khách hàng với Internet, thông tin đăng nhập, loại và phiên bản trình duyệt, Uniform Resource Locators (URL), các lần nhấp đến, qua và từ Website của chúng tôi (bao gồm ngày, giờ). Thông tin cũng bao gồm các nội dung khác liên quan đến trải nghiệm của Khách hàng trên Website của chúng tôi, chẳng hạn như thời gian phản hồi của trang, lỗi tải xuống, thời lượng truy cập vào một số trang nhất định, thông tin tương tác trang (như cuộn, nhấp chuột và di chuyển chuột), các phương pháp được sử dụng để thoát khỏi Website. Thông tin vị trí: Chúng tôi có thể nhận được thông tin về vị trí của bạn. Chúng tôi có thể xác định vị trí của bạn thông qua địa chỉ IP của bạn và, khi truy cập Website thông qua thiết bị di động, bằng cách sử dụng dữ liệu chúng tôi thu thập từ thiết bị này. Điều này bao gồm thông tin về các mạng không dây hoặc tháp di động gần thiết bị di động của bạn tại thời điểm truy cập. Website của chúng tôi sử dụng cookie để phân biệt Khách hàng với những người dùng khác trên Website của mình. Điều này giúp đảm bảo rằng chúng tôi có thể cung cấp cho Khách hàng những trải nghiệm tốt nhất khi truy cập, và cho phép chúng tôi cải thiện hiệu năng của Website. Để biết thông tin chi tiết về các cookie và mục đích mà chúng tôi sử dụng, vui lòng xem Chính sách sử dụng cookie của chúng tôi tại:

3. Thông tin thu thập từ các nguồn khác

Chúng tôi có thể nhận dữ liệu cá nhân của Khách hàng từ các bên thứ ba khác và các nguồn có sẵn công khai như được nêu dưới đây:

 • Dữ liệu kỹ thuật từ các tính năng quảng cáo của Google Analytics, bao gồm Google AdWords, Facebook Pixel, Trình quản lý thẻ của Google, Amiando, Microsoft Dynamics, LinkedIn, Gmail và các đối tác truyền thông phải trả tiền khác của Adhoc.
 • Dữ liệu nhận dạng, liên hệ và dữ liệu nền từ các nguồn công khai có sẵn, các cơ sở dữ liệu kết hợp và/ hoặc từ nhà cung cấp dịch vụ thẩm định trong và ngoài khối Châu Âu để chúng tôi có thể xác nhận bạn là Khách hàng hoặc nhà cung cấp phù hợp với chúng tôi.

B. CÁCH THỨC SỬ DỤNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

1. Thông tin Khách hàng cung cấp

Chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin này với mục đích:

 • Tạo điều kiện cung cấp các dịch vụ mà Khách hàng yêu cầu và là cơ sở để thực hiện hợp đồng mà chúng tôi sắp ký kết hoặc đã ký kết với Khách hàng;
 • Căn cứ quyền lợi hợp pháp của chúng tôi (hoặc của bên thứ ba) và lợi ích, quyền cơ bản của bạn sẽ không trùng lặp những quyền lợi đó;
 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý hoặc quy định luật pháp hiện hành;
 • Giải quyết mọi vấn đề mà Khách hàng báo cáo và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ/ tư vấn liên quan; hoặc
 • Quản lý mối quan hệ đối tác giữa Khách hàng và GIS.

2. Thông tin chúng tôi thu thập về Khách hàng qua Website

Chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin này với mục đích:

 • Quản trị Website của chúng tôi, cũng như các hoạt động nội bộ, bao gồm khắc phục sự cố và bảo mật Website;
 • Cải thiện Website để đảm bảo nội dung được trình bày theo cách hiệu quả và tối ưu nhất cho Khách hàng; và
 • Đảm bảo nội dung hiển thị trên Website được trình bày theo cách thân thiện với người dùng.

3. Thông tin chúng tôi thu thập về Khách hàng qua Website

Chúng tôi sẽ kết hợp thông tin nhận được từ các nguồn khác nhau với thông tin Khách hàng cung cấp, và thông tin chúng tôi có được từ Khách hàng. Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin của Khách hàng cho các mục đích nêu trên.

C. CƠ SỞ PHÁP LÝ THỰC HIỆN

Chúng tôi sẽ chỉ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trong giới hạn cho phép để có thể cung cấp các chương trình hoặc dịch vụ định cư và/ hoặc cho các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này. Chúng tôi cũng sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn trên bất kỳ cơ sở lợi ích hợp pháp nào và cam kết tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý theo pháp luật. Điều này có thể bao gồm việc thực hiện hoặc bảo vệ các khiếu nại về pháp lý, tuân thủ pháp lệnh của bất kỳ tòa án, hoặc cơ quan thẩm quyền, hoặc tiết lộ cho chính phủ hoặc các cơ quan quản lý. Tóm lại, chúng tôi không dựa vào sự đồng ý của Khách hàng như là cơ sở pháp lý để xử lý những dữ liệu cá nhân. Tuy nhiên, khi cần có sự đồng ý, chúng tôi sẽ cung cấp một biểu mẫu yêu cầu sự cho phép (rõ ràng) từ Khách hàng.

D. QUẢNG CÁO/ TIẾP THỊ

Khách hàng sẽ nhận được thông tin quảng cáo nếu đã đăng ký nhận theo dõi từ chúng tôi bằng cách cung cấp thông tin chi tiết của Khách hàng thông qua Website. Trường hợp GIS và Khách hàng đã ký kết hợp đồng thỏa thuận, chúng tôi có thể gửi thông báo cho Khách hàng về các hoạt động, ưu đãi hoặc thông tin khác mà chúng tôi tin rằng sẽ hữu ích cho Khách hàng cũng như lợi ích hợp pháp của chúng tôi. Chúng tôi sẽ tập trung vào việc cung cấp những chương trình quảng cáo. Mục đích của việc này là để đảm bảo rằng Khách hàng sẽ nhận được các thông tin tiếp thị đã đồng ý theo dõi. Vì trong một số trường hợp nhất định, việc này sẽ cấu thành việc chuyển dữ liệu cá nhân ra ngoài Khu vực kinh tế châu Âu (EE EE) - Vui lòng tham khảo Mục E “Tiết lộ thông tin” bên dưới và các biện pháp bảo mật phù hợp mà chúng tôi áp dụng. Chúng tôi sẽ không chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách hàng với bất kỳ bên thứ ba nào vì mục đích tiếp thị mà không có sự đồng ý từ Khách hàng. Khách hàng có quyền rút lại sự đồng ý hoặc không muốn nhận các chương trình quảng cáo bất kỳ lúc nào bằng cách liên hệ với GIS hoặc nhấp vào nút hủy đăng ký. Nếu Khách hàng chọn không đồng ý hoặc phản đối bất kỳ mục đích nào được liệt kê ở đây, hoặc muốn rút lại sự đồng ý, chúng tôi vẫn có thể cung cấp các dịch vụ, tuy nhiên, chúng tôi sẽ không thể cung cấp toàn bộ phạm vi dịch vụ mà chúng tôi phủ sóng. Điều này có thể ảnh hưởng đến hiệu quả và chất lượng dịch vụ Khách hàng yêu cầu.

E. TIẾT LỘ THÔNG TIN

Chúng tôi có thể tiết lộ dữ liệu cá nhân của bạn cho bất kỳ văn phòng/ chi nhánh quốc tế nào của GIS, những bộ phận quản lý hoặc xử lý dữ liệu chung cho công ty cũng sẽ là bộ phận quản lý dữ liệu của Khách hàng khi đăng ký dịch vụ và/ hoặc khi GIS quản trị, kiểm soát và thực hiện các dịch vụ báo cáo. Để biết thêm danh sách đầy đủ các công ty của GIS có thể nhận được thông tin này, vui lòng xem thêm tại đây. Tất cả các pháp nhân của GIS đều tôn trọng và bảo vệ tính bảo mật dữ liệu cá nhân của Khách hàng theo luật hiện hành (bao gồm GDPR) và áp dụng các biện pháp bảo mật và biện pháp bảo vệ như được nêu rõ dưới đây. Chúng tôi cũng có thể cần chia sẻ dữ liệu cá nhân với các cơ quan chính phủ và chính quyền ở quốc gia nơi Khách hàng đăng ký dịch vụ lấy quốc tịch hoặc thường trú nhân. Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp những thông tin cần thiết để thực hiện các dịch vụ theo hợp đồng giữa GIS và Khách hàng. Chúng tôi có thể yêu cầu chia sẻ dữ liệu của bạn với các đối tác tại nước sở tại hoặc các nhà cung cấp dịch vụ khác (với tư cách là bộ phận xử lý dữ liệu) cần thiết để chúng tôi có thể cung cấp các dịch vụ mà Khách hàng yêu cầu. Các đối tác và nhà cung cấp tại nước sở tại này sẽ lưu trữ và xử lý dữ liệu của Khách hàng trên cơ sở bảo mật nghiêm ngặt và tuân theo các biện pháp an ninh và bảo vệ thích hợp tại chỗ như nêu dưới đây. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ dữ liệu của Khách hàng với các bên thứ ba khác trong khả năng của họ với tư cách là người kiểm soát dữ liệu như pháp lý, thuế, bất động sản, nhập cư hoặc các tư vấn khác, và phía ngân hàng (quốc tế) để giao dịch các chi tiết thanh toán, hoặc bên thứ ba cung cấp dịch vụ như các cơ quan / chủ sở hữu / nhà phát triển bất động sản mà Khách hàng có nhu cầu tham gia theo các điều khoản và điều kiện riêng. Chúng tôi có thể chia sẻ dữ liệu của Khách hàng nếu GIS có nghĩa vụ tiết lộ hoặc chia sẻ dữ liệu cá nhân để tuân thủ mọi nghĩa vụ pháp lý, bản án hoặc pháp lệnh của tòa án, các cơ quan có thẩm quyền. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ dữ liệu để thực thi các Điều khoản sử dụng, hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc sự an toàn của chúng tôi, của các đối tác hoặc những người dùng khác trên Website. Điều này bao gồm việc trao đổi thông tin với các doanh nghiệp và tổ chức khác cho các mục đích chống rửa tiền / kiểm tra KYC, tuân thủ Luật Chống hối lộ/ Tham nhũng và/ hoặc chống gian lận.

F. CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU ĐẾN QUỐC GIA THỬ BA

Khi chia sẻ dữ liệu cá nhân của Khách hàng với các bên thứ ba, điều này có thể liên quan đến việc chuyển dữ liệu của Khách hàng ra ngoài EEA theo các điều khoản hợp đồng tiêu chuẩn (Ủy ban Châu Âu: Hợp đồng mẫu để chuyển dữ liệu cá nhân sang nước thứ ba) để đảm bảo dữ liệu cá nhân của Khách hàng được bảo vệ và chuyển giao an toàn theo luật hiện hành, bao gồm GDPR. GIS đóng vai trò là Người đại diện Dữ liệu phía EU của tất cả các văn phòng chi nhánh nằm ngoài EEA. Khách hàng có thể giải quyết bất kỳ vấn đề, truy vấn hoặc nhu cầu nào với GIS bằng cách gửi email với tiêu đề “Bảo vệ dữ liệu” đến địa chỉ email sau: [email protected].

G. PHÁP NHÂN THỨ BA CÓ THỂ TIẾP CẬN DỮ LIỆU CÁ NHÂN CỦA KHÁCH HÀNG

Chúng tôi hợp tác chặt chẽ với các bên thứ ba để cung cấp các dịch vụ Khách hàng yêu cầu trên Website. Các bên thứ ba này bao gồm nhà cung cấp lưu trữ điện toán, nhà phân tích và nhà cung cấp công cụ tìm kiếm thông tin. Chúng tôi sẽ chỉ làm việc với các nhà cung cấp thứ ba nào tuân thủ luật pháp hiện hành tại các khu vực pháp lý nơi chúng tôi hoạt động và tuân thủ GDPR và, nếu có thể, đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản hợp đồng để bảo vệ và bảo mật dữ liệu cá nhân của bạn một cách tốt nhất.

H. BẢO MẬT DỮ LIỆU

Chúng tôi cam kết rằng các biện pháp bảo mật tối đa sẽ được thực hiện nhằm ngăn chặn tình trạng xử lý dữ liệu cá nhân bất hợp pháp hoặc trái phép, cũng như ngăn chặn sự mất mát hoặc làm hỏng dữ liệu cá nhân. Việc chuyển đổi thông tin giữa Website và thiết bị của Khách hàng sẽ được bảo vệ bằng chứng chỉ TLS (Bảo mật lớp vận chuyển). Khi truy cập Website bằng các trình duyệt tương thích, công nghệ đó sẽ bảo vệ thông tin cá nhân của Khách hàng bằng cách xác thực máy chủ và mã hóa dữ liệu để đảm bảo thông tin cá nhân được bảo mật khi truyền đi. Các phiên bản trình duyệt chính tương thích với công nghệ đó là Internet Explorer từ phiên bản 11, Mozilla Firefox từ phiên bản 27, Google Chrome từ phiên bản 32 và Apple Safari từ phiên bản 7. Tất cả dữ liệu cá nhân được lưu trữ trong môi trường máy chủ an toàn, sử dụng tường lửa và công nghệ tiên tiến khác để chống nhiễu hoặc truy cập trái phép. Máy chủ được đặt tại Hoa Kỳ. Tên người dùng và mật khẩu được cấp cho những người được ủy quyền truy cập dữ liệu cá nhân, chẳng hạn như nhân viên của chúng tôi, những người bị ràng buộc bởi tính bảo mật không được phép tiết lộ bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. Không có phương thức truyền dữ liệu nào là an toàn một trăm phần trăm (100%) và bảo mật tuyệt đối.

I. LƯU TRỮ DỮ LIỆU

Chúng tôi sẽ chỉ lưu trữ những dữ liệu thực sự cần thiết cho các mục đích cần thu thập thông tin, để cung cấp cho Khách hàng các dịch vụ của chúng tôi hoặc cho các mục đích đáp ứng yêu cầu về pháp lý, kế toán hoặc báo cáo. Trong mọi trường hợp, việc lưu giữ dữ liệu sẽ không quá 10 năm kể từ ngày chấm dứt hoặc hoàn thành dịch vụ. Thời hạn lưu giữ này cho phép chúng tôi sử dụng dữ liệu để bảo vệ các khiếu nại pháp lý nếu có, tính đến thời gian áp dụng theo luật có liên quan, cũng như tuân thủ luật pháp và quy định về Chống rửa tiền/ KYC, Chống hối lộ/ Luật tham nhũng và các quy định, luật kế toán và thuế, áp dụng cho những phạm vi pháp lý nhất định mà chúng tôi hoạt động.

J. GIẢM THIỂU SỐ LIỆU

Dữ liệu cá nhân này sẽ luôn được mã hóa và ẩn đi bất kỳ lúc nào khi không còn cần thiết hoặc không phải xác định danh tính từ Khách hàng.

K. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

Bạn có quyền tham gia thực hiện các quyền sau theo GDPR:

a. Quyền kết nối thông tin

Khách hàng có quyền yêu cầu các thông tin về việc xử lý và cách thức xử lý dữ liệu cá nhân của mình bởi GIS. Hoặc Khách hàng có thể gửi email đến GIS để yêu cầu thông tin về quá trình xử lý này. Khách hàng sẽ nhận được một (01) bản thông tin điện tử miễn phí qua email. Chúng tôi có thể thu một mức phí hợp lý nếu yêu cầu của Khách hàng không rõ ràng và không có cơ sở, lặp đi lặp lại hoặc yêu cầu quá mức. Trong trường hợp này, chúng tôi cũng có thể từ chối tuân thủ yêu cầu của Khách hàng.

b. Quyền phản đối

Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi bất cứ lúc nào vào hộp thư [email protected] để yêu cầu chúng tôi ngừng xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho mục đích tiếp thị chẳng hạn như thông tin về các sự kiện sắp diễn ra, bản tin và ấn phẩm truyền thông. Một khi Khách hàng yêu cầu, các dữ liệu sẽ không còn được dùng cho các mục đích nêu trên.

c. Quyền chỉnh sửa thông tin

Khách hàng có quyền chỉnh sửa hoặc cập nhật bất kỳ dữ liệu cá nhân không chính xác nào về Khách hàng mà chúng tôi đã xử lý, và có quyền hoàn thành các dữ liệu cá nhân chưa được hoàn chỉnh, bao gồm các phụ lục bổ sung.

d. Quyền xóa thông tin

You have the right to obtain the erasure of personal data we have concerning you when your personal data is no longer required where: Khách hàng có quyền xóa những dữ liệu cá nhân có liên quan đến mình khi dữ liệu cá nhân của Khách hàng không cần thiết một khi:

 

 • Khách hàng không đồng ý để GIS xử lý dữ liệu cá nhân của Khách hàng;
 • Dữ liệu cá nhân của Khách hàng không còn cần phải xử lý; hoặc là
 • Dữ liệu cá nhân của Khách hàng đã được GIS xử lý một cách bất hợp pháp.

e. Quyền hạn chế quyền xử lý thông tin

Khách hàng có quyền hạn chế các hoạt động xử lý của chúng tôi, khi:

 • Khách hàng muốn tranh luận về tính chính xác của dữ liệu cá nhân này, và cho phép GIS xác minh tính chính xác của dữ liệu này trong một khoảng thời gian nhất định;
 • việc xử lý của chúng tôi được xem là trái pháp luật và Khách hàng phản đối việc xóa dữ liệu này và yêu cầu thay thế bằng cách hạn chế quyền xử lý thông tin;
 • GIS không còn có nhu cầu dùng dữ liệu cá nhân của Khách hàng cho các mục đích được nêu trong Chính sách bảo mật này, nhưng Khách hàng yêu cầu dữ liệu đó cho các cơ sở thành lập, thực hiện hoặc bảo vệ trước các khiếu nại pháp lý; hoặc là
 • Khách hàng phản đối việc xử lý dữ liệu của chúng tôi trong quá trình chờ xác minh các căn cứ hợp pháp trên các hoạt động xử lý của chúng tôi có vượt qua các giới hạn liên quan của Khách hàng hay không.

f. Quyền hạn chế quyền xử lý thông tin

Kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2018, Khách hàng có quyền nhận dữ liệu cá nhân của mình ở định dạng hệ thống và có thể đọc được bằng máy, cũng như truyền dữ liệu này đến Bộ điều khiển thời gian khác (được nêu trong GDPR).

L. QUYỀN RÚT LẠI SỰ ĐỒNG Ý

Một khi Khách hàng đã đồng ý với việc thu thập, xử lý và chuyển thông tin cá nhân của mình cho GIS với mục đích cụ thể chẳng hạn như tiếp thị, Khách hàng có quyền rút lại sự đồng ý của mình cho mục đích đó bất cứ lúc nào hoặc với Chính sách bảo mật này. Để thông báo rút lại sự đồng ý này, vui lòng liên hệ qua email [email protected]. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý mà chúng tôi đã thực hiện trên cơ sở sự đồng ý đó. Khi chúng tôi đã nhận được thông báo từ Khách hàng, chúng tôi sẽ không còn xử lý thông tin của Khách hàng cho mục đích đó trừ khi chúng tôi có một cơ sở hợp pháp khác để thực hiện theo luật. Việc rút lại sự đồng ý với Chính sách bảo mật này sẽ dẫn đến việc chúng tôi phải chấm dứt cung cấp dịch vụ ngay lập tức.

M. CHẤT LƯỢNG VÀ TRẢI NGHIỆM CHUNG CỦA WEBSITE

Để cải thiện tổng thể chất lượng và trải nghiệm người dùng Website, cũng như tạo điều kiện cho việc đăng ký dịch vụ và các chương trình dành cho Khách hàng, chúng tôi đang sử dụng các Tính năng quảng cáo của Google Analytics, bao gồm Amiando và Microsoft Dynamics. Nếu muốn từ chối tính năng Google Analytics để hiển thị quảng cáo, Khách hàng có thể sử dụng Trình quản lý tùy chọn quảng cáo (Ads Preference Manager). Ngoài ra, còn có một tiện ích bổ sung cho trình duyệt Google Analytics mà Khách hàng có thể tải xuống tại https://touls.google.com.vn/dlpage/gaoptout. You may withdraw your consent given for any of the purposes listed above at any time. This does not affect the lawfulness of your personal data for these purposes prior to your withdrawal. You may send us an email indicating your withdrawal of consent and specify which processing activities such withdrawal relates to. Khách hàng hoàn toàn có thể rút lại sự đồng ý của mình cho bất kỳ mục đích nào được liệt kê trên đây vào bất cứ thời gian nào. Điều này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp pháp của việc xử lý mà chúng tôi đã thực hiện trên cơ sở sự đồng ý đó. Khách hàng có thể gửi email cho chúng tôi thông báo việc rút lại sự đồng ý và chỉ định các hoạt động xử lý các dữ liệu liên quan.

N. KHIẾU NẠI

Chúng tôi luôn nhận mọi bình luận, khiếu nại và nhu cầu truy vấn liên quan đến bảo vệ dữ liệu. Như đã nêu trên, Khách hàng có thể liên hệ với Nhân viên phụ trách bảo vệ dữ liệu của chúng tôi tại [email protected], và chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giải quyết mọi vấn đề hoặc mối quan tâm của Khách hàng. Nếu chúng tôi không giải quyết được mối lo ngại này, Khách hàng có quyền khiếu nại với Ủy viên bảo vệ dữ liệu và thông tin (ID IDPC) tại www.dataprotection.gov.mt với tư cách là cơ quan giám sát quốc gia có liên quan về các vấn đề bảo vệ dữ liệu.

O. CÁC THAY ĐỔI TẠI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT RIÊNG TU NÀY

Mọi thay đổi chúng tôi thực hiện đối với Chính sách bảo mật này trong tương lai sẽ được đăng trên trang này và khi cần thiết sẽ thông báo cho Khách hàng qua email. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến Chính sách bảo mật này, hoặc nếu Khách hàng muốn gửi cho chúng tôi ý kiến ​​của mình, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi hôm nay. Vui lòng theo dõi thường xuyên để kiểm tra bất kỳ cập nhật hoặc thay đổi nào cho Chính sách bảo mật này.

Về chúng tôi

Global Immigration Services (GIS) là doanh nghiệp tư vấn được cấp phép đăng ký hợp pháp, hoạt động dưới hình thức đại lý được chỉ định bởi Chính phủ Vanuatu thuộc Chương trình Hỗ trợ Phát triển (DSP). Ở lĩnh vực đầu tư định cư, GIS cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp cho người nộp đơn và xử lý đơn xin thị thực.

Với xu thế đầu tư định cư đang thịnh hành, GIS đang đẩy mạnh nhiều chương trình như: đầu tư định cư Mỹ diện EB-5 hoặc diện E-2, chương trình Thị thực Vàng châu Âu, chương trình lấy quốc tịch thứ hai các quốc gia Caribe...Đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẵn sàng mang đến những giải pháp tốt nhất cho Quý Khách hàng (tỷ lệ thành công cao, tiết kiệm thời gian và chi phí).