Tư vấn và hỗ trợ : +84 34 200 7989 +84 34 200 7989
Lên đầu trang

Không có cuộc phỏng vấn. Tuy nhiên, tất cả các ứng viên trải qua sàng lọc nghiêm ngặt trước khi xem xét bởi Đơn vị có thẩm quyền. Các hồ sơ hoàn chỉnh sẽ được chuyển đến một nhà cung cấp dịch vụ thẩm định thuộc bên thứ ba quốc tế, không thiên vị, người sẽ tiến hành kiểm tra lý lịch chi tiết cho tất cả các ứng viên trước khi đơn đăng ký được chấp thuận.

FAQs liên quan

Về chúng tôi

GIS là công ty hàng đầu cung cấp dịch vụ định cư và nhập quốc tịch trên toàn thế giới.

Chúng tôi cung cấp nhiều chương trình, như: đầu tư định cư Mỹ diện EB-5 hoặc diện E2, chương trình Golden Visa định cư châu Âu, chương trình lấy quốc tịch thứ hai các quốc gia Caribe...

Đội ngũ chuyên gia chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, GIS mang đến những giải pháp tốt nhất, tỷ lệ thành công cao, tiết kiệm thời gian và chi phí.