Tư vấn và hỗ trợ : +84 34 200 7989 +84 34 200 7989
Lên đầu trang

Quyền công dân

Mô tả Tải xuống
Chương trình đầu tư lấy Quốc tịch Antigua & Barbuda
PDF | 39.67 MB | Thời gian cập nhật 18 Thg 12, 2019, 17:10 (UTC+08:00)

Chương trình đầu tư lấy Quốc tịch Antigua & Barbuda

Tải xuống
Biểu phí Chương trình đầu tư lấy Quốc tịch Antigua & Barbuda
PDF | 725.54 kB | Thời gian cập nhật 12 Thg 12, 2019, 18:09 (UTC+08:00)

Biểu phí Chương trình đầu tư lấy Quốc tịch Antigua & Barbuda

Tải xuống
Chương trình đầu tư lấy Quốc tịch Dominica
PDF | 2.39 MB | Thời gian cập nhật 12 Thg 12, 2019, 18:13 (UTC+08:00)

Chương trình đầu tư lấy Quốc tịch Dominica

Tải xuống
Biểu phí Chương trình đầu tư lấy Quốc tịch Dominica
PDF | 746.28 kB | Thời gian cập nhật 12 Thg 12, 2019, 18:09 (UTC+08:00)

Biểu phí Chương trình đầu tư lấy Quốc tịch Dominica

Tải xuống
Biểu phí Chương trình đầu tư lấy Quốc tịch Grenada
PDF | 718.52 kB | Thời gian cập nhật 12 Thg 12, 2019, 18:09 (UTC+08:00)

Biểu phí Chương trình đầu tư lấy Quốc tịch Grenada

Tải xuống
Chương trình đầu tư lấy Quốc tịch Grenada
PDF | 2.00 MB | Thời gian cập nhật 12 Thg 12, 2019, 18:13 (UTC+08:00)

Chương trình đầu tư lấy Quốc tịch Grenada

Tải xuống
Chương trình đầu tư lấy Quốc tịch Saint Kitts & Nevis
PDF | 2.93 MB | Thời gian cập nhật 12 Thg 12, 2019, 18:13 (UTC+08:00)

Chương trình đầu tư lấy Quốc tịch Saint Kitts & Nevis

Tải xuống
Biểu phí Chương trình đầu tư lấy Quốc tịch Saint Kitts & Nevis
PDF | 366.55 kB | Thời gian cập nhật 12 Thg 12, 2019, 18:09 (UTC+08:00)

Biểu phí Chương trình đầu tư lấy Quốc tịch Saint Kitts & Nevis

Tải xuống
Biểu phí Chương trình đầu tư lấy Quốc tịch Vanuatu
PDF | 375.23 kB | Thời gian cập nhật 12 Thg 12, 2019, 18:10 (UTC+08:00)

Biểu phí Chương trình đầu tư lấy Quốc tịch Vanuatu

Tải xuống
Chương trình đầu tư lấy Quốc tịch Vanuatu
PDF | 3.46 MB | Thời gian cập nhật 12 Thg 12, 2019, 18:12 (UTC+08:00)

Chương trình đầu tư lấy Quốc tịch Vanuatu

Tải xuống

Về chúng tôi

GIS là công ty hàng đầu cung cấp dịch vụ định cư và nhập quốc tịch trên toàn thế giới.

Chúng tôi cung cấp nhiều chương trình, như: đầu tư định cư Mỹ diện EB-5 hoặc diện E2, chương trình Golden Visa định cư châu Âu, chương trình lấy quốc tịch thứ hai các quốc gia Caribe...

Đội ngũ chuyên gia chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, GIS mang đến những giải pháp tốt nhất, tỷ lệ thành công cao, tiết kiệm thời gian và chi phí.