Tư vấn và hỗ trợ : +84 34 200 7989 +84 34 200 7989
Lên đầu trang

Điều khoản dịch vụ

Xin vui lòng đọc kỹ những qui định và điều kiện vì nó chứa thông tin quan trọng liên quan đến quyền và trách nhiệm pháp lý của Khách hàng

Khái quát

Thỏa thuận điều khoản dịch vụ chung (“Thỏa thuận”) này là thỏa thuận giữa Khách hàng và Global Immigration Services Limited (“GIS”) có hiệu lực kể từ ngày Khách hàng sử dụng trang web này ("Website"). Thỏa thuận bao gồm những quy định sử dụng Website và những dịch vụ được cung cấp thông qua Website này (“Dịch vụ”).

Dù chỉ truy cập để tìm hiểu và sử dụng Website để đăng ký Dịch vụ, việc sử dụng và chấp thuận các điều khoản dưới đây cho rằng Khách hàng đồng ý đã đọc, hiểu và chịu ràng buộc bởi Thỏa thuận này.

Những thuật ngữ “chúng tôi” được quy định đại diện cho GIS, “Khách hàng”, “người dùng”, “người sử dụng Dịch vụ” được quy định về bất kỳ cá nhân nào đồng ý Thỏa thuận, đăng ký tài khoản và sử dụng Dịch vụ. Không có bất kỳ điều khoản nào trong Thỏa thuận này được trao quyền và lợi ích cho bất cứ bên thứ ba nào.

GIS có quyền thay đổi và chỉnh sửa Thỏa thuận này, cũng như bất kỳ chính sách, quy định nào được nêu ra. Những thay đổi sẽ có hiệu lực lập tức ngay khi được cập nhật trên Website. Việc đăng ký sử dụng Dịch vụ hay Website sau những thay đổi này có thể bị ảnh hưởng. Nếu Khách hàng không đồng ý ràng buộc bởi Thỏa thuận theo bản cập nhật gần nhất, tôt nhất không nên sử dụng (hay tiếp tục sử dụng) Website hay Dịch vụ của chúng tôi. Bên cạnh đó, chúng tôi thỉnh thoảng sẽ thông báo về những thay đổi Thỏa thuận qua email để Khách hàng có thể cập nhập thông tin trên tài khoản của mình. GIS sẽ không chịu trách nhiệm một khi Khách hàng không nhận được thông báo qua email nếu lỗi đó xảy ra vì lý do địa chỉ email cung cấp không chính xác.

ĐIỀU KIỆN VÀ THẨM QUYỀN

Website và Dịch vụ này chỉ dành cho người sử dụng Dịch vụ có thể đứng tên như một pháp nhân trên hợp đồng hợp pháp theo pháp luật hiện hành. Khi sử dụng Website hay Dịch vụ này, Khách hàng phải đáp ứng việc ít nhất 18 tuổi và không phải là người bị cấm mua hay sử dụng Dịch vụ theo luật pháp Mỹ hay các cơ quan thẩm quyền khác.

Nếu Khách hàng ký kết Thỏa thuận dưới danh nghĩa tổ chức doanh nghiệp, Khách hàng sẽ đại diện và đảm bảo có đủ quyền hợp pháp để ký kết thỏa thuận như là một tổ chức doanh nghiệp. Thuật ngữ “Khách hàng”, “người dùng” hay “người sử dụng Dịch vụ” ở đây cũng nói về các tổ chức doanh nghiệp. Nếu sau khi thỏa thuận được ký kết thông qua Website hoặc hợp đồng, và đồng thời GIS nhận ra Khách hàng không có khả năng pháp lý để ký kết thỏa thuận dưới danh nghĩa doanh nghiệp, Khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm về các điều khoản được ký kết với tư cách cá nhân, bao gồm nghĩa vụ chi trả bồi thường. GIS sẽ không chịu trách nhiệm bất cứ thiệt hại nào về những thủ tục, giấy tờ hồ sơ hay nội dung tư vấn mà GIS trao đổi với đại diện được ủy quyền từ phía doanh nghiệp Khách hàng. Nếu có lý do và căn cứ nghi ngờ tính xác thực về tài liệu, thông tin mà Khách hàng cung cấp, chúng tôi có quyền yêu cầu thêm giấy tờ chứng minh từ phía Khách hàng. Dù là chính Khách hàng, người đại diện hay bất cứ ai sử dụng tài khoản của Khách hàng (có hay không có sự ủy quyền) đều mặc định tiếp tục đồng ý ràng buộc bởi quy định được nêu trong Thỏa thuận này.

TÀI KHOẢN; CHUYỂN GIAO DỮ LIỆU

Tài Khoản: Để đăng nhập và sử dụng Dịch vụ trên Website, Khách hàng phải tạo tài khoản cá nhân. Khách hàng cam kết với chúng tôi rằng tất cả thông tin Khách hàng cung cấp khi tạo tài khoản là chính xác và được cập nhật mới nhất. Nếu chúng tôi có lý do nghi ngờ thông tin tài khoản của Khách hàng là giả mạo, không chính xác hoặc quá hạn đăng ký, chúng tôi có quyền đình chỉ hoặc hủy tài khoản của Khách hàng mà không cần báo trước. Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động trên tài khoản của mình, đặc biệt phải giữ an toàn thông tin tài khoản, mã số khách hàng, mật khẩu đăng nhập, phương thức thanh toán ( như giải thích bên dưới), mã PIN. Vì lý do an toàn, chúng tôi khuyên Khách hàng nên đổi mã đăng nhập và mã PIN ít nhất một lần mỗi 3 tháng. Khách hàng phải thông báo cho chúng tôi ngay nếu có bất kỳ vi phạm an ninh hay nghi ngờ người khác sử dụng tài khoản Khách hàng mà không có sự cho phép của Khách hàng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất cứ thiệt hại nào do người khác sử dụng tài khoản mà không có sự cho phép của Khách hàng. Tuy nhiên, Khách hàng sẽ phải chịu trách nhiệm cho những thiệt hại của chúng tôi hay những cá nhân liên đới trong quá trình tương tác, dù cho thiệt hại gây ra bởi Khách hàng, người được Khách hàng cho phép sử dụng tài khoản hay người mà Khách hàng không cho phép.

Chuyển giao dữ liệu: Nếu Khách hàng vào Website này ở quốc gia mà chúng tôi không đặt trụ sở, cuộc trao đổi giữa GIS và Khách hàng có thể được chuyển giao thông tin (bao gồm thông tin tài khoản của Khách hàng) qua mạng quốc tế. Bằng việc sử dụng Website này để trao đổi với chúng tôi, Khách hàng đồng ý với sự chuyển giao trên.

Thời gian làm việc:

Dựa vào quy định thỏa thuận ở đây và những điều lệ khác, chúng tôi cam kết hỗ trợ và nỗ lực cung cấp thông tin trên Website và các Dịch vụ trong vòng hai mươi bốn (24) giờ một ngày, bảy (7) ngày một tuần.

Khách hàng hiểu và đồng ý rằng đôi khi Website có thể không truy cập được hoặc không hoạt động vì bất kỳ lý do gì, bao gồm các sự cố của thiết bị; bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa hoặc thay thế, hoặc các nguyên nhân nằm ngoài sự kiểm soát hoặc không thể lường trước bao gồm sự gián đoạn, liên kết truyền dẫn hoặc kỹ thuật số thất bại, sự tấn công của hacker, lỗi tắc nghẽn mạng hoặc các lỗi phát sinh khác. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng chúng tôi không thể chắc chắn sẽ không có sự không gián đoạn nào của Website hoặc các Dịch vụ và chúng tôi không chịu trách nhiệm với Khách hàng hoặc bất kỳ bên nào khác có liên quan.

Khách hàng hiểu và đồng ý Khách hàng có quyền chia sẻ tất cả thông tin chúng tôi cần để chúng tôi có thể cung cấp Dịch vụ một cách tốt nhất. Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Dịch vụ có thể được cung cấp bởi đối tác độc lập hay bên dịch vụ thứ ba.

GIS luôn luôn phát triển những dịch vụ mới (các tính năng mới cho các Dịch vụ hiện có) trên phiên bản tiền phát hành. Dịch vụ mới, ( các tính năng mới cho các Dịch vụ hiện có) được gọi là dịch vụ Beta. Nếu Khách hàng sử dụng bất kỳ dịch vụ Beta nào, Khách hàng phải tuân thủ các quy định sau: (i) Khách hàng hiểu và đồng ý dịch vụ Beta là phiên bản tiền phát hành và có thể không hoạt động suôn sẻ; (ii) Khách hàng hiểu và đồng ý rằng dịch vụ Beta có thể gặp rủi ro bất cứ lúc nào;(iii) Chúng tôi không khuyến khích sử dụng Dịch vụ Beta trong những lĩnh vực không phù hợp; (iv) GIS có quyền chỉnh sửa, thay đổi, hay chấm dứt bất cứ hạng mục nào của dịch vụ Beta vào bất cứ lúc nào; (v) Phiên bản phát hành của dịch vụ Beta có thể thay đổi, và nội dung được sử dụng với dịch vụ Beta có thể không hoạt động như phiên bản phát hành thương mại; (vi) GIS có thể giới hạn lại thời gian hỗ trợ cho dịch vụ Beta: (vii) Khách hàng hiểu và đồng ý cung cấp phản hồi về dịch vụ Beta theo yêu cầu của chúng tôi, bao gồm những thông tin cần thiết để chúng tôi có thể điều chỉnh những sai sót. Khách hàng hiểu và đồng ý để chúng tôi có thể sử dụng phản hồi của Khách hàng vào bất cứ mục đích nào, bao gồm hoàn thiện dịch vụ. Khách hàng sẽ cung cấp cho chúng tôi phản hồi, nhận định để chúng tôi có thể cung cấp cho vấn đề truyền thông và tiếp thị. Bất cứ sở hữu trí tuệ trong phản hồi của Khách hàng từ việc sử dụng dịch vụ Beta sẽ được sở hữu độc quyền bởi GIS; (viii) Khách hàng hiểu và đồng ý rằng tất cả thông tin về việc sử dụng dịch vụ Beta bao gồm trải nghiệm cùng với ý kiến của Khách hàng về dịch vụ Beta là bảo mật, không thể tiết lộ với bên thứ 3 hay sử dụng cho bất kỳ mục đích nào ngoại trừ cung cấp cho GIS; (ix) Dịch vụ Beta được cung cấp với tình trạng “thử nghiệm” và với “có thể xảy ra lỗi”. Với quyền hạn pháp lý cao nhất, GIS từ chối bất kỳ và tất cả các bảo đảm, theo luật định, rõ ràng hoặc ngụ ý, đối với Dịch vụ Beta bao gồm bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào về quyền sở hữu, tính thương mại, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và sự không vi phạm.

QUY ĐỊNH CHUNG

Khách hàng hiểu và đồng ý rằng:

1. Việc sử dụng Website và Dịch vụ bao gồm những nội dung Khách hàng đăng tải phải tuân thủ thỏa thuận này và tất cả các điều luật, quy tắc và quy định hiện hành của địa phương, tiểu bang, quốc gia và toàn cầu.

2. Khách hàng sẽ không thu thập (hoặc cho phép bất kỳ ai khác thu thập) bất kỳ nội dung người dùng nào (như được định nghĩa dưới đây) hoặc bất kỳ thông tin bảo mật của người dùng khác, hoặc bất kỳ cá nhân/ tổ chức nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của họ.

3. Khách hàng không được sử dụng Website và Dịch vụ cho các mục đích sau đây:

 • Phi pháp hay khuyến khích hành động phi pháp;
 • Thúc đẩy, khuyến khích hoặc tham gia vào nội dung khiêu dâm trẻ em hoặc khai thác trẻ em;
 • Thúc đẩy, khuyến khích hoặc tham gia vào khủng bố hoặc bạo lực đối với người, động vật hoặc tài sản;
 • Thúc đẩy, khuyến khích hoặc tham gia vào bất kỳ thư rác hoặc email hàng loạt không được yêu cầu khác, hoặc hack, bẻ khóa máy tính hoặc mạng;
 • Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của người dùng khác hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác;
 • Vi phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của người dùng khác, hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác, hoặc vi phạm bất kỳ nghĩa vụ bảo mật nào mà Khách hàng nợ người dùng khác, hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác;
 • Can thiệp vào hoạt động của Website này hoặc các Dịch vụ trên đó;
 • Chứa hoặc cài đặt bất kỳ vi-rút, sâu, lỗi, Trojan hoặc mã, tệp hoặc chương trình khác được thiết kế để có khả năng phá vỡ, làm hỏng hoặc giới hạn chức năng của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng nào; hoặc là
 • Chứa ngôn ngữ sai hoặc lừa đảo hoặc khiếu nại không có căn cứ/ so sánh, liên quan đến chúng tôi hoặc Dịch vụ của chúng tôi;

4. Khách hàng sẽ không sao chép hoặc phân phối, bằng bất kỳ phương tiện nào, bất kỳ phần nào của Website này hoặc Dịch vụ, trừ khi được chúng tôi ủy quyền rõ ràng.

5. Khách hàng sẽ không sửa đổi bất kỳ phần nào của Website này, hoặc Dịch vụ được tìm thấy trên đó hoặc các công nghệ liên quan..

6. Khách hàng sẽ không truy cập nội dung GIS (như được xác định bên dưới) hoặc nội dung người dùng thông qua bất kỳ công nghệ hoặc phương tiện nào khác ngoài chính Website này hoặc như chúng tôi chỉ định.

7. Khách hàng sẽ không bán lại hoặc cung cấp Dịch vụ cho mục đích thương mại, bao gồm mọi công nghệ liên quan của chúng tôi, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi.

8. Khách hàng đồng ý cung cấp nhận dạng ảnh do chính phủ cấp và / hoặc nhận dạng doanh nghiệp do chính phủ cấp để xác minh danh tính khi được yêu cầu.

9. Khách hàng biết rằng chúng tôi có thể gọi cho Khách hàng về Tài khoản của Khách hàng vì bất kỳ mục đích nào,và các cuộc gọi này không mang tính chất riêng tư. Khách hàng đồng ý cho phép chúng tôi, theo quyết định riêng của chúng tôi, ghi lại toàn bộ các cuộc gọi như vậy bất kể chúng tôi có liên hệ Khách hàng để đồng ý ghi âm lại cuộc gọi đó hay không. Khách hàng cũng thừa nhận và đồng ý rằng, trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép, mọi bản ghi âm như vậy có thể được sử dụng làm bằng chứng trong bất kỳ thủ tục pháp lý nào.

GIS có quyền sửa đổi, thay đổi hoặc ngừng cung cấp bất kỳ thông tin nào của Website hoặc Dịch vụ vào bất cứ lúc nào.

QUYỀN SỬ DỤNG NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG VÀ DỊCH VỤ GIS CỦA KHÁCH HÀNG

Ngoài các quy tắc trên, các quy định trong mục này sẽ áp dụng cụ thể hơn cho quyền sử dụng thông tin người dùng của GIS được đăng lên Website của chúng tôi (tức những trang web mà GIS trực tiếp kiểm soát hoặc duy trì). Các quy định hiện hành không nhằm mục đích và không có hiệu lực chuyển nhượng bất kỳ quyền sở hữu hoặc quyền được cấp phép (bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ) mà Khách hàng có thể có trong nội dung được đăng lên các Website được lưu trữ của Khách hàng. Nội dung thuộc về GIS: Ngoại trừ Nội dung người dùng, nội dung trên Website và Dịch vụ này, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, phần mềm, tập lệnh, mã nguồn, API, đồ họa, hình ảnh, âm thanh, âm nhạc, video và các tính năng tương tác, các nhãn hiệu, thương hiệu dịch vụ và logo trong đó (Phần mềm nội dung của GIS), được sở hữu hoặc cấp phép cho GIS toàn quyền vĩnh viễn và phải tuân theo luật bản quyền, độc quyền thương hiệu và/ hoặc bảo vệ bằng sáng chế ở Hoa Kỳ và nước ngoài, và các quyền sở hữu trí tuệ khác dưới luật pháp Mỹ và nước ngoài hiện hành. Nội dung thuộc về GIS được cung cấp cho bạn dưới dạng “ thử nghiệm” và “có thể xảy ra lỗi”, không được sử dụng phi thương mại và không được tải xuống, sao chép,nhân bản, phân phối, truyền, phát, hiển thị, bán, cấp phép hoặc khai thác cho bất kỳ mục đích nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của GIS. Không có quyền hoặc giấy phép dưới bất kỳ bản quyền, nhãn hiệu, bằng sáng chế, hoặc quyền sở hữu hoặc giấy phép khác được cấp bởi Thỏa thuận này. GIS bảo lưu tất cả các quyền không được cấp rõ ràng cho Nội dung thuộc về GIS, Website và Dịch vụ và Thỏa thuận này không chuyển quyền sở hữu bất kỳ quyền nào trong số các quyền này.

Nội dung người dùng: Một số tính năng của Website hoặc Dịch vụ này có thể cho phép người dùng xem, đăng, xuất bản, chia sẻ, lưu trữ hoặc quản lý (a) ý tưởng, ý kiến, đề xuất hoặc lời khuyên về văn học, nghệ thuật, âm nhạc hoặc nội dung khác, bao gồm nhưng không giới hạn ở mặt hình ảnh và video (cùng với Nội dung gửi của người dùng, Nội dung người dùng trực tuyến). Nội dung người dùng bao gồm tất cả nội dung được gửi qua Tài khoản của Khách hàng. Bằng cách đăng nội dung người dùng lên Website hoặc Dịch vụ, Khách hàng tuyên bố và cam kết với GIS rằng (i) Khách hàng có tất cả các quyền cần thiết để phân phối nội dung người dùng qua Website này hoặc qua Dịch vụ, bởi vì Khách hàng là tác giả của nội dung người dùng và có quyền đăng tải hoặc vì Khách hàng có quyền sở hữu giấy phép, quyền đồng ý và / hoặc quyền sử dụng, từ văn bản, từ chủ bản quyền hoặc chủ sở hữu khác của nội dung người dùng và (ii) Nội dung người dùng không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào.

Bảo mật: Khách hàng đồng ý không phá vỡ, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Website này hoặc của Dịch vụ được tìm thấy trên Website này (bao gồm nhưng không giới hạn các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung người dùng và nội dung GIS) hoặc thực thi các giới hạn đối với việc sử dụng Website này hoặc Dịch vụ được tìm thấy tại Website, Nội dung thuộc về GIS hoặc Nội dung người dùng trong đó.

QUYỀN SỬ DỤNG NỘI DUNG NGƯỜI DÙNG CỦA GIS

Các quy định trong phần này được áp dụng cụ thể cho việc sử dụng nội dung người dùng của GIS, được đăng lên các trang web của GIS (tức là, các Website mà GIS trực tiếp kiểm soát hoặc duy trì). Các quy định hiện hành không nhằm mục đích và không có hiệu lực chuyển nhượng bất kỳ quyền sở hữu hoặc quyền được cấp phép (bao gồm cả quyền sở hữu trí tuệ) mà Khách hàng có thể có trong nội dung được đăng lên các trang web được lưu trữ của Khách hàng. Tóm lại, Khách hàng phải tự chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả nội dung người dùng hoặc nội dung người dùng được gửi qua tài khoản của Khách hàng và hậu quả của việc quản lý nó.

Với sự tôn trọng nội dung đăng tải của người dùng: Bạn hiểu và đồng ý rằng:

GIS sẽ sở hữu các quyền độc quyền (bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác) đối với mọi Nội dung gửi của Người dùng được đăng trên Website này và sẽ được quyền sử dụng và phổ biến không hạn chế với bất kỳ thông tin nào được đăng lên Website này cho bất kỳ mục đích thương mại nào. Với sự tôn trọng nội dung người dùng ( những nội dung đăng tải khác): Nếu Khách hàng sở hữu một trang web hoặc nội dung khác được xây dựng bởi GIS, Khách hàng sẽ  có quyền giữ lại tất cả quyền sở hữu hoặc quyền được cấp phép trong nội dung của người dùng.

Bằng cách đăng tải nội dung người dùng lên Website này hoặc thông qua Dịch vụ, Khách hàng cho phép GIS sử dụng quyền sở hữu trí tuệ và các quyền sở hữu khác trong nội dung người dùng của Khách hàng để cho phép đưa vào và sử dụng nội dung người dùng theo cách của Website và Thỏa thuận này.

GIÁM SÁT NỘI DUNG; CHÍNH SÁCH KẾT THÚC TÀI KHOẢN

GIS không sàng lọc trước Nội dung người dùng (cho dù được đăng lên một trang web được lưu trữ bởi GIS hoặc được đăng lên Website này). Tuy nhiên, GIS bảo lưu quyền (nhưng không chịu trách nhiệm) làm điều đó và quyết định xem bất kỳ mục nào của Nội dung người dùng có phù hợp hay không và / hoặc tuân thủ thỏa thuận không. GIS có thể xóa bất kỳ mục nào của nội dung người dùng (cho dù được đăng lên một trang web được lưu trữ bởi GIS hoặc được đăng lên Website này) và / hoặc chấm dứt quyền truy cập của người dùng vào Website này hoặc Dịch vụ được tìm thấy tại Website này để đăng tải bất kỳ tài liệu nào vi phạm thỏa thuận này (như được xác định bởi GIS), bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước. GIS cũng có thể chấm dứt quyền truy cập của người dùng vào Website này hoặc Dịch vụ được tìm thấy tại Website nếu GIS có lý do để tin rằng người dùng đã vi phạm chính sách nhiều lần. Nếu GIS chấm dứt quyền truy cập của Khách hàng vào Website này hoặc Dịch vụ được tìm thấy tại Website này, thì GIS có thể, theo quyết định riêng của mình, sẽ xóa và hủy mọi dữ liệu và tệp được lưu trữ của Khách hàng.

QUYỀN BỔ SUNG

Chúng tôi rõ ràng có quyền từ chối, hủy bỏ, chấm dứt, đình chỉ, khóa hoặc sửa đổi quyền truy cập vào (hoặc kiểm soát) bất kỳ Tài khoản hoặc Dịch vụ nào (bao gồm quyền hủy hoặc chuyển bất kỳ đăng ký tên miền nào) vì bất kỳ lý do nào (như được xác định bởi GIS theo quyết định riêng và tuyệt đối), bao gồm nhưng không giới hạn ở những lý do sau đây: (i) để sửa lỗi do GIS cung cấp hoặc cung cấp bất kỳ Dịch vụ nào (bao gồm mọi đăng ký tên miền), (ii) để bảo vệ tính toàn vẹn, ổn định và sửa chữa các lỗi do bất kỳ đăng ký tên miền nào, (Iii) để hỗ trợ các nỗ lực phát hiện và ngăn chặn gian lận và lạm dụng, (iv) tuân thủ các lệnh của tòa án chống lại bạn và / hoặc tên miền hoặc trang web của bạn và các luật, quy tắc và quy định hiện hành, địa phương, quốc gia và quốc tế, (v) để tuân thủ các yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật, bao gồm các yêu cầu trát đòi hầu tòa, (vi ) để tuân thủ mọi quy trình giải quyết tranh chấp, (vii) để bảo vệ bất kỳ hành động pháp lý hoặc đe dọa hành động pháp lý nào mà không xem xét liệu hành động pháp lý bị đe dọa đó được xác định là có cấu thành hay không, hoặc (viii) để tránh mọi trách nhiệm dân sự hoặc hình sự đối với một phần của GIS, các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý, cũng như các chi nhánh của GIS ở các trường hợp mà Khách hàng đã kiện hoặc đe dọa kiện GIS.

GIS hoàn toàn có quyền xem xét mọi tài khoản và chấm dứt hoặc áp dụng phí bổ sung cho những tài khoản vượt quá mức cho phép.

GIS hoàn toàn có quyền chấm dứt mà không cần thông báo cho Khách hàng, bất kỳ và tất cả các Dịch vụ theo quyết định riêng của GIS khi Khách hàng có chủ đích quấy rối hoặc đe dọa GIS và / hoặc bất kỳ nhân viên nào của GIS.

LIÊN KẾT VỚI WEBSITE CỦA BÊN THỨ BA

Website này và Dịch vụ tại Website này có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba không được sở hữu hoặc kiểm soát bởi GIS. GIS không chịu trách nhiệm về nội dung, điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Ngoài ra, GIS không kiểm duyệt hoặc chỉnh sửa nội dung của bất kỳ trang web bên thứ ba nào. Bằng cách sử dụng trang web này hoặc Dịch vụ tại Website này, Khách hàng sẽ giúp GIS khỏi mọi trách nhiệm pháp lý phát sinh từ việc bạn sử dụng bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Theo đó, GIS khuyến khích Khách hàng nên biết rằng khi Khách hàng rời khỏi Website này hoặc Dịch vụ, Khách hàng nên xem xét các điều khoản và điều kiện, chính sách bảo mật và các tài liệu quản trị khác của mỗi trang web khác mà Khách hàng có thể truy cập.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI ĐẠI DIỆN VÀ BẢO HÀNH

Khách hàng đặc biệt hiểu và đồng ý rằng việc Khách hàng sử dụng Website này và các Dịch vụ trên Website, Khách hàng sẽ tự chịu rủi ro về Website này và các dịch vụ trên Website này được cung cấp dưới trạng thái “thử nghiệm” và “có thể xảy ra lỗi”. GIS, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý và tất cả các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba từ chối mọi bảo đảm, theo luật định, rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm bất kỳ bảo đảm ngụ ý nào về quyền sở hữu, tính thương mại, sự phù hợp cho một mục đích cụ thể và không vi phạm. GIS, các cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý không tuyên bố hay bảo đảm về (I) tính chính xác, đầy đủ hoặc nội dung của bất kỳ Website nào được liên kết (thông qua siêu liên kết, quảng cáo biểu ngữ hoặc hình thức khác) cho Website này, và GIS không chịu trách nhiệm đối với điều tương tự, ngoài ra, Khách hàng đặc biệt thừa nhận và đồng ý rằng không có thông tin được cung cấp bởi GIS qua lời nói hay văn bản, cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý (bao gồm trung tâm dịch vụ khách hàng hoặc đại diện dịch vụ khách hàng), và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sẽ (I) đưa ra tư vấn pháp lý hoặc tài chính hoặc (II) bảo hành dưới bất kỳ hình thức nào đối với Website này hoặc Dịch vụ trên Website này và người dùng không nên dựa vào bất kỳ thông tin hoặc lời khuyên nào như vậy, từ chối trách nhiệm đại diện và bảo đảm sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép và sẽ tồn tại khi chấm dứt hoặc hết hạn thỏa thuận này hoặc việc Khách hàng sử dụng Website hoặc Dịch vụ được tìm thấy tại Website này.

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

Trong mọi trường hợp, cán bộ, giám đốc, nhân viên và đại lý của chúng tôi và tất cả các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sẽ không chịu trách nhiệm với Khách hàng hoặc bất kỳ cá nhân, tổ chức nào về bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, trừng phạt hoặc hậu quả nào, bất kỳ điều gì có thể xảy ra sau đây:

 • Độ chính xác, đầy đủ hoặc nội dung của Website này.
 • Độ chính xác, đầy đủ hoặc nội dung của bất kỳ Website nào được liên kết đến Website này (thông qua các siêu liên kết, quảng cáo biểu ngữ hoặc hình thức khác).
 • Dịch vụ trên Website này hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết đến Website này (thông qua các siêu liên kết, quảng cáo biểu ngữ hoặc hình thức khác).
 • Thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản.
 • Hành vi của bên thứ ba về bất kỳ điều gì.
 • Mọi truy cập trái phép vào hoặc sử dụng trang mạng của chúng tôi và / hoặc bất kỳ và tất cả nội dung, thông tin cá nhân, thông tin tài chính hoặc thông tin và dữ liệu khác được lưu trữ trên đó.
 • Bất kỳ sự gián đoạn hoặc ngừng dịch vụ nào đến hoặc từ Website này hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết đến trang web này (thông qua các siêu liên kết, quảng cáo biểu ngữ hoặc hình thức khác).
 • Bất kỳ vi-rút, sâu, lỗi, Trojan hoặc tương tự, có thể được truyền đến hoặc từ Website này hoặc bất kỳ trang web nào được liên kết đến Website này (thông qua siêu liên kết, quảng cáo biểu ngữ hoặc hình thức khác).
 • Bất kỳ nội dung hoặc nội dung người dùng nào phỉ báng, quấy rối, lạm dụng, gây hại cho trẻ vị thành niên, nội dung khiêu dâm, xếp hạng cấm, khiêu dâm hoặc phản cảm.

Ngoài ra, Khách hàng đặc biệt thừa nhận và đồng ý rằng mọi hành động phát sinh từ hoặc liên quan đến Website này hoặc Dịch vụ trên đó phải được bắt đầu trong vòng một (1) năm sau khi nguyên nhân của hành động tích lũy, nếu không, hành động đó sẽ bị cấm vĩnh viễn.

Ngoài ra, Khách hàng đặc biệt thừa nhận và đồng ý rằng trong mọi trường hợp, tất cả trách nhiệm pháp lý của chúng tôi sẽ vượt quá tổng số tiền Khách hàng đã trả vào các dịch vụ cụ thể có thể phát sinh.

Giới hạn trách nhiệm nêu trên sẽ được áp dụng trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép và sẽ tồn tại khi bất kỳ chấm dứt hoặc hết hạn Thỏa thuận này hoặc chấm dứt việc bạn sử dụng Website này hoặc Dịch vụ trên đó.

BỒI THƯỜNG

Khách hàng đồng ý bảo vệ, bồi thường và không gây hại cho GIS và các cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại lý và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của mình khỏi mọi khiếu nại, yêu cầu, chi phí, tổn thất, trách nhiệm và thiệt hại bất kỳ (bao gồm, nhưng không giới hạn, phí luật sư hợp lý) được áp dụng hoặc phát sinh bởi GIS, trực tiếp hoặc gián tiếp phát sinh từ (i) việc bạn sử dụng và truy cập Website này hoặc Dịch vụ tại Website này; (ii) Khách hàng vi phạm bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này hoặc các chính sách, thỏa thuận được đưa vào đây; và / hoặc (iii) Khách hàng vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền sở hữu khác. Các nghĩa vụ bồi thường trong phần này sẽ tồn tại khi chấm dứt hoặc hết hạn thỏa thuận này hoặc việc bạn sử dụng Website này hoặc Dịch vụ tại Website này.

PHÍ VÀ THANH TOÁN

Khách hàng hiểu và đồng ý rằng chúng tôi có thể tính bất kỳ và tất cả giá và phí vào phương thức thanh toán của Khách hàng:

ĐIỀU KHOẢN CHUNG, BAO GỒM ĐIỀU KHOẢN TỰ GIA HẠN

Khách hàng đồng ý thanh toán bất kỳ và tất cả giá và phí cho dịch vụ đã mua hoặc cho Website này tại thời điểm Khách hàng đăng ký Dịch vụ. Chúng tôi rõ ràng có quyền thay đổi hoặc sửa đổi giá và phí của chúng tôi bất cứ lúc nào và những thay đổi hoặc sửa đổi đó sẽ được đăng trên Website này và có hiệu lực ngay lập tức mà không cần thông báo thêm cho Khách hàng. Nếu Khách hàng đã mua hoặc nhận Dịch vụ trong một vài tháng hoặc nhiều năm, các thay đổi hoặc sửa đổi về giá và phí sẽ có hiệu lực khi dịch vụ được đề cập đến để gia hạn, như được mô tả dưới đây. Trừ khi bị cấm cung cấp bất kỳ thỏa thuận cụ thể nào về Dịch vụ, Khách hàng có thể thanh toán cho Dịch vụ bằng cách sử dụng bất kỳ phương thức thanh toán nào sau đây:

 • Bằng cách cung cấp thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ còn thời hạn sử dụng.
 • Qua phiếu tiền điện tử (cheque) từ tài khoản cá nhân hoặc tài khoản doanh nghiệp, nếu phù hợp (và như được xác định trong mục 16. bên dưới
 • Bằng cách sử dụng PayPal (như được định nghĩa trong mục 17. bên dưới).

 Đối với các Dịch vụ cung cấp "Express Checkout", nhấp vào nút Express Checkout sẽ tự động đặt hàng cho Dịch vụ đó và tính phí phương thức thanh toán chính mà chúng tôi có trong hồ sơ cho Tài khoản của Khách hàng. Xác nhận thông tin đơn hàng đó sẽ được gửi đến địa chỉ email chúng tôi được cung cấp trong hồ sơ tài khoản của Khách hàng. Phương thức thanh toán của Khách hàng mà chúng tôi được cung cấp trong hồ sơ phải được giữ hợp lệ nếu Khách hàng có bất kỳ dịch vụ nào đang hoạt động trong tài khoản của mình. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng chi phí hoàn trả sẽ chuyển về phương thức thanh toán ban đầu của Khách hàng, việc chúng tôi phát hành biên lai hoàn tiền chỉ để xác nhận rằng chúng tôi đã gửi khoản hoàn trả cho Khách hàng về phương thức thanh toán được tính tại thời điểm bán hàng ban đầu và chúng tôi hoàn toàn không kiểm soát được khi nào khoản hoàn trả sẽ được đưa vào số dư khả dụng trong phương thức thanh toán của Khách hàng. Khách hàng cũng thừa nhận và đồng ý rằng nhà cung cấp thanh toán và/ hoặc ngân hàng phát hành riêng lẻ được liên kết với phương thức thanh toán của Khách hàng sẽ thiết lập và điều chỉnh các khung thời gian để gửi khoản hoàn trả của Khách hàng và các khung thời gian hoàn tiền đó có thể dao động từ năm (5) ngày đến một chu kỳ thanh toán, hoặc lâu hơn. Nếu Khách hàng đang được lập hóa đơn hàng tháng, ngày thanh toán hàng tháng của Khách hàng sẽ dựa trên ngày tháng Khách hàng đăng ký dịch vụ, trừ khi ngày đó rơi vào sau ngày 28 của tháng, trong trường hợp đó, ngày thanh toán của Khách hàng sẽ là ngày 28 mỗi tháng.

Để đảm bảo rằng Khách hàng không gặp phải sự cố hoặc mất mát về Dịch vụ, hầu hết các Dịch vụ đều cung cấp tùy chọn gia hạn tự động. Tùy chọn gia hạn tự động tự động gia hạn Dịch vụ hiện hành trong thời gian gia hạn bằng với thời gian Dịch vụ gần đây nhất. Khi các chi tiết tùy chọn gia hạn tự động khác nhau tùy theo Dịch vụ, các Dịch vụ cung cấp tùy chọn gia hạn tự động coi nó là cài đặt mặc định. Do đó, trừ khi Khách hàng tắt tùy chọn gia hạn tự động, chúng tôi sẽ tự động gia hạn Dịch vụ hiện hành khi được đến hạn và sẽ thanh toán từ phương thức thanh toán chúng tôi có trong hồ sơ cho Khách hàng, với mức giá hiện hành mà Khách hàng thừa nhận và đồng ý có thể cao hơn hoặc thấp hơn mức giá ban đầu. Khách hàng có thể bật hoặc tắt tùy chọn tự động gia hạn bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nếu Khách hàng chọn tắt tùy chọn tự động gia hạn và Khách hàng không thể tự gia hạn các dịch vụ của mình trước khi chúng hết hạn, Khách hàng có thể bị gián đoạn hoặc ngừng được dịch vụ và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào.

Ngoài ra, chúng tôi có thể tham gia vào "Chương trình thanh toán định kỳ" hoặc "Dịch vụ cập nhật tài khoản" được nhà cung cấp thẻ tín dụng của Khách hàng hỗ trợ (và cuối cùng phụ thuộc vào sự tham gia của ngân hàng của Khách hàng). Nếu Khách hàng đã đăng ký tùy chọn gia hạn tự động và chúng tôi không thể tính phí thành công trên phương thức thanh toán hiện tại của Khách hàng, nhà cung cấp thẻ tín dụng của Khách hàng (hoặc ngân hàng của Khách hàng) có thể thông báo cho chúng tôi về các cập nhật cho số thẻ tín dụng và / hoặc ngày hết hạn, hoặc họ có thể tự động tính phí thẻ tín dụng mới của Khách hàng thay mặt chúng tôi mà không cần thông báo cho chúng tôi. Theo các yêu cầu chương trình thanh toán định kỳ, trong trường hợp chúng tôi được thông báo về việc cập nhật số thẻ tín dụng và / hoặc ngày hết hạn, chúng tôi sẽ tự động cập nhật hồ sơ thanh toán của Khách hàng thay mặt Khách hàng. Chúng tôi không đảm bảo rằng chúng tôi sẽ yêu cầu hoặc nhận thông tin thẻ tín dụng cập nhật. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Khách hàng có trách nhiệm sửa đổi và duy trì cài đặt tài khoản của mình, bao gồm, nhưng không giới hạn (i) cài đặt các tùy chọn gia hạn; và (ii) đảm bảo các phương thức thanh toán được liên kết của Khách hàng là hiện hành và hợp lệ.

Hơn nữa, Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng việc Khách hàng không làm như vậy có thể dẫn đến việc gián đoạn hoặc ngừng được cung cấp Dịch vụ và chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về vấn đề tương tự.

Nếu vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi không thể tính phí theo phương thức thanh toán của Khách hàng cho toàn bộ số tiền còn nợ cho các Dịch vụ được cung cấp hoặc nếu chúng tôi nhận được thông báo về khoản thu phí, đảo ngược hoặc tranh chấp thanh toán hoặc bị tính phí cho bất kỳ khoản phí nào chúng tôi đã tính trước đây cho khoản thanh toán của Khách hàng, Khách hàng đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng tất cả các biện pháp hợp pháp có sẵn để có được thanh toán, bao gồm, nhưng không giới hạn, hủy ngay lập tức, mà không cần thông báo cho Khách hàng về bất kỳ dịch vụ nào được đăng ký hoặc gia hạn thay mặt Khách hàng. Chúng tôi cũng có quyền tính phí hành chính hoặc phí xử lý cho (i) các việc chúng tôi có thể thực hiện ngoài phạm vi dịch vụ thông thường, (ii) thêm thời gian và / hoặc chi phí chúng tôi có thể phải chịu khi cung cấp dịch vụ của mình; và / hoặc (iii) việc Khách hàng không tuân thủ thỏa thuận này (như được xác định bởi chúng tôi theo quyết định của chúng tôi).

Các phí hành chính hoặc xử lý điển hình bao gồm  (i) các vấn đề Dịch vụ Khách hàng đòi hỏi thêm thời gian làm việc hoặc tư vấn; và (ii) thu hồi bất kỳ và tất cả các chi phí bao gồm cả chi phí Dịch vụ, do chúng tôi phải chịu do các khoản bồi hoàn hoặc tranh chấp thanh toán khác do Khách hàng, ngân hàng hoặc bộ phận xử lý phương thức thanh toán của Khách hàng mang lại.

Các khoản phí hành chính hoặc phí xử lý này sẽ được tính cho phương thức thanh toán chúng tôi có trong hồ sơ cho Khách hàng. Chúng tôi có thể cung cấp giá sản phẩm ở các loại tiền tệ khác nhau. Tuy nhiên, xử lý giao dịch chỉ được hỗ trợ bằng USD (đô la Mỹ) và một số tùy chọn tiền tệ được hiển thị trên trang web này (supported currency hay supported currencies). Nếu loại tiền được chọn là loại tiền được hỗ trợ, giao dịch sẽ được xử lý bằng loại tiền được hỗ trợ và giá được hiển thị trong quá trình thanh toán sẽ là số tiền thực tế được xử lý và gửi tới ngân hàng của Khách hàng để thanh toán.

Nếu loại tiền được chọn không phải là loại tiền được hỗ trợ, giao dịch sẽ được xử lý bằng đô la Mỹ và giá được hiển thị trong quá trình thanh toán sẽ là giá chuyển đổi ước tính tại thời điểm mua. Trong cả hai trường hợp (cho dù loại tiền được chọn có phải là loại tiền được hỗ trợ hay không), nếu giao dịch được xử lý bằng loại tiền khác với loại tiền trong tài khoản ngân hàng của Khách hàng, Khách hàng có thể bị ngân hàng tính phí chuyển đổi tỷ giá hối đoái. Ngoài ra, do sự khác biệt về thời gian giữa:

 • thời gian Khách hàng hoàn thành quá trình thanh toán;
 • thời gian giao dịch được xử lý;
 • thời gian giao dịch được ghi trên bảng sao kê ngân hàng của Khách hàng

tỷ lệ chuyển đổi có thể dao động.

Chúng tôi không tuyên bố hay bảo đảm rằng:

a) số tiền được gửi tới ngân hàng của Khách hàng để thanh toán sẽ giống như số tiền được ghi trên bảng sao kê ngân hàng của Khách hàng (trong trường hợp là loại tiền được hỗ trợ); hoặc là

(b) giá chuyển đổi ước tính sẽ giống như số tiền được xử lý hoặc số tiền được ghi lên bảng sao kê ngân hàng của Khách hàng (trong trường hợp tiền tệ không được hỗ trợ) và Khách hàng đồng ý từ bỏ bất kỳ và tất cả các khiếu nại dựa trên sự khác biệt đó ( bao gồm bất kỳ và tất cả các yêu cầu hoàn lại tiền dựa trên những điều đã nói ở trên).

Ngoài ra, bất kể loại tiền được chọn, Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Khách hàng có thể bị tính thuế Giá trị gia tăng ("VAT"), Thuế hàng hóa và dịch vụ ("GST") hoặc các loại phí và / hoặc thuế địa phương khác, dựa trên ngân hàng của Khách hàng và / hoặc quốc gia được chỉ định trong địa chỉ thanh toán của Khách hàng.

THANH TOÁN BẰNG PHIẾU THANH TOÁN ( PHIẾU THANH TOÁN ĐIỆN TỬ- CHEQUE)

Bằng cách sử dụng tùy chọn thanh toán bằng séc của chúng tôi ("Thanh toán bằng séc"), Khách hàng có thể mua dịch vụ của chúng tôi bằng séc điện tử (từ tài khoản cá nhân hoặc doanh nghiệp hiện tại của Khách hàng, nếu phù hợp). Trong kết nối sau đó, Khách hàng đồng ý cho phép chúng tôi ghi nợ toàn bộ số tiền Khách hàng mua từ tài khoản hiện tại của Khách hàng. Trách nhiệm của Khách hàng là giữ cho tài khoản hiện tại của Khách hàng khả dụng. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng: (i) chúng tôi có quyền từ chối giao dịch vì bất kỳ lý do gì (bao gồm các khoản thanh toán không được thực hiện do tài khoản hiện tại của Khách hàng không còn tồn tại hoặc không có số tiền khả dụng / đủ); và (ii) trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm với Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về vấn đề tương tự.

Nếu vì bất kỳ lý do gì, chúng tôi không thể rút toàn bộ số tiền còn nợ cho Dịch vụ được cung cấp, Khách hàng đồng ý rằng chúng tôi có thể sử dụng tất cả các biện pháp hợp pháp có sẵn để có được khoản thanh toán.

THANH TOÁN QUA PAYPAL

Bằng cách sử dụng tùy chọn thanh toán bằng PayPal ("PayPal") của chúng tôi, Khách hàng có thể mua Dịch vụ bằng PayPal. Trong kết nối đó, Khách hàng đồng ý cho phép PayPal ghi nợ toàn bộ số tiền Khách hàng mua từ tài khoản PayPal hoặc từ thẻ tín dụng, tài khoản ngân hàng hoặc các phương thức thanh toán được phép khác được liên kết với tài khoản PayPal của Khách hàng. Khách hàng có trách nhiệm giữ cho tài khoản PayPal và nguồn tài trợ PayPal của Khách hàng hợp lệ, khả dụng và được hỗ trợ bởi thẻ tín dụng hợp lệ. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng:

 • PayPal có quyền từ chối giao dịch vì bất kỳ lý do gì (bao gồm, nhưng không giới hạn ở các khoản thanh toán không được thực hiện do tài khoản PayPal hoặc nguồn tài trợ PayPal của Khách hàng không còn tồn tại hoặc không có tiền / đủ tiền) ;
 • Trong trường hợp đó, cả PayPal và chúng tôi đều không chịu trách nhiệm với Khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về vấn đề tương tự. Nếu vì bất kỳ lý do nào, PayPal không thể rút toàn bộ số tiền còn nợ cho giao dịch mua của Khách hàng, Khách hàng đồng ý rằng PayPal và chúng tôi có thể sử dụng tất cả các biện pháp hợp pháp có sẵn để có được thanh toán. Khách hàng đồng ý rằng nếu giao dịch được trả lại chưa được thanh toán, Khách hàng sẽ trả phí dịch vụ là 25 đô la Mỹ hoặc số tiền tối đa được pháp luật cho phép, có thể bị ghi nợ từ tài khoản PayPal hoặc nguồn tài trợ PayPal của Khách hàng.

Bằng cách nhấp vào nút thanh toán "Tôi đồng ý" hoặc "Tiến hành thanh toán", sau các điều khoản của tùy chọn thanh toán PayPal, Khách hàng cho phép ghi nợ toàn bộ số tiền mua hàng của Khách hàng được lấy từ tài khoản PayPal hoặc nguồn tài trợ PayPal.

TIỀN GỬI VÀ THANH TOÁN ỦY QUYỀN

Lúc đầu, chúng tôi sẽ cho phép Khách hàng đặt cọc 10.000 đô la Mỹ cho Dịch vụ đầu tư lấy quốc tịch và 5.000 đô la Mỹ (4500 Euro) cho Dịch vụ thường trú nhân để xử lý hồ sơ của Khách hàng. Phần còn lại của phí Dịch vụ sẽ được thanh toán khi toàn bộ Dịch vụ được cung cấp hoặc theo các giai đoạn xử lý hồ sơ. Phí Dịch vụ còn lại này cần phải được ủy quyền và chúng tôi sẽ yêu cầu ủy quyền điện tử từ ngân hàng phát hành của chủ thẻ.

Nếu bạn thanh toán bằng tài khoản PayPal, phần còn lại của phí dịch vụ sẽ được tính vào thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ của Khách hàng.

Chúng tôi có thể ủy quyền lại thẻ tín dụng của Khách hàng nếu Khách hàng đặt hàng Dịch vụ bổ sung từ chúng tôi. Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đảm bảo thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ của Khách hàng có thể trả phí còn lại. Nếu tài khoản thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ của Khách hàng không có đủ tiền, Dịch vụ có thể bị trì hoãn.

Sau khi nhận được lệnh bán và đơn đặt hàng, nhóm / bộ phận tài chính sẽ ủy quyền đầy đủ phí Dịch vụ cho đơn đặt hàng của Khách hàng từ thẻ tín dụng / thẻ ghi nợ của Khách hàng để đảm bảo thanh toán sẽ được thực hiện. Nếu tín dụng trong tài khoản của Khách hàng không đủ, sau 15 ngày theo lịch, chúng tôi sẽ không hoàn trả.

Chúng tôi sẽ hoàn trả toàn bộ tiền ký gửi cho Khách hàng trong vòng 7 ngày nếu chúng tôi không thể cung cấp Dịch vụ.

CHUYỂN ĐỔI NGOẠI TỆ

Chúng tôi sử dụng USD (đô la Mỹ) làm giá niêm yết cho tất cả các Dịch vụ của mình Đối với các giao dịch liên quan đến chuyển đổi tiền tệ, tỷ giá được lấy từ tỷ giá giữa thị trường, là trung điểm giữa tỷ giá "mua" và "bán" từ thị trường tiền tệ toàn cầu. Tỷ lệ có thể khác nhau do chuyển đổi tiền tệ với nội tệ của Khách hàng. Điều khoản này chỉ áp dụng cho tùy chọn thanh toán bằng thẻ tín dụng, không áp dụng cho các tùy chọn khác như tài khoản PayPal hoặc chuyển khoản / chuyển khoản qua điện thoại.

NGƯỜI KẾ THỪA VÀ NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Thỏa thuận này sẽ ràng buộc và đảm bảo lợi ích của các bên theo đây và những người thừa kế, người kế thừa và người được ủy quyền.

KHÔNG CÓ LỢI ÍCH CỦA BÊN THỨ BA

Không có gì trong Thỏa thuận này được coi là trao quyền hoặc lợi ích cho bên thứ ba.

TUÂN THỦ LUẬT ĐỊA PHƯƠNG

Chúng tôi không tuyên bố rằng nội dung có sẵn trên Website này hoặc Dịch vụ trên đó là phù hợp ở mọi quốc gia hoặc khu vực; và truy cập vào Website này hoặc Dịch vụ trên từ các quốc gia hoặc khu vực nơi phạm vi bất hợp pháp hay bị cấm. Người dùng chọn truy cập Website này hoặc Dịch vụ trên đó, có trách nhiệm tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định của địa phương.

HẠNG MỤC - GIAO ƯỚC - ĐẢM BẢO

Các hạng mục trong Thỏa thuận này chỉ nhằm mục đích thông tin và tham khảo, và sẽ không được sử dụng theo bất kỳ cách nào để hiểu hoặc giải thích các Thỏa thuận khác ngoài quy định ở đây. Mỗi giao ước và thỏa thuận trong Thỏa thuận này sẽ được hiểu cho tất cả các mục đích là một giao ước hoặc Thỏa thuận riêng biệt và độc lập. Nếu tòa án có thẩm quyền giữ bất kỳ điều khoản nào (hoặc một phần của điều khoản) của Thỏa thuận này là bất hợp pháp, không hợp lệ hoặc không thể thi hành được, thì các điều khoản còn lại (hoặc một phần các điều khoản) của Thỏa thuận này sẽ không bị ảnh hưởng và sẽ được coi là hợp lệ và có thể thi hành đến mức tối đa được pháp luật cho phép.

ĐIỀU KHOẢN BÁN LẠI

Nếu Khách hàng bán lại một số Dịch vụ do GIS cung cấp cho Khách hàng khác thì Khách hàng hiểu và thừa nhận rằng mọi khoản phí, lệ phí hoặc phí trễ phát sinh trên tài khoản hoặc bất kỳ tài khoản kế nhiệm nào sẽ là trách nhiệm của Khách hàng, với tư cách là chủ tài khoản. Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng Khách hàng không thanh toán bất kỳ khoản phí hoặc chi phí nào cho bạn sẽ không giảm cho bạn nghĩa vụ duy trì Tài khoản hoặc bất kỳ tài khoản kế nhiệm nào, ở trạng thái tốt. Nếu Khách hàng muốn từ chức làm đại lý đã đăng ký cho một pháp nhân khác (như sau đây được xác định), Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí từ chức nào phát sinh trong giao dịch. Pháp nhân là một thực thể được liên kết với tài khoản

Ngoài ra, trong trường hợp Khách hàng để tài khoản quá hạn, từ bỏ tài khoản hoặc không phản hồi bất kỳ thông tin liên lạc nào từ GIS, Khách hàng thừa nhận và đồng ý rằng GIS có quyền: i) liên hệ với Khách hàng và yêu cầu họ thiết lập (các) tài khoản của họ trực tiếp với GIS, ii) nếu được Khách hàng liên hệ hoặc theo yêu cầu của Khách hàng, tạo một tài khoản mới cho Khách hàng kết nối trực tiếp với GIS hoặc iii) từ bỏ quyền đại lý đã đăng ký. Nếu GIS chọn từ chức, Khách hàng thừa nhận rằng Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí từ bỏ (thêm vào mọi số dư quá hạn trên Tài khoản). Khách hàng đồng ý cung cấp cho GIS bất kỳ thông tin khách hàng hoặc cá nhân nào mà GIS thấy cần thiết để tuân thủ các yêu cầu của đại lý đã đăng ký theo luật tiểu bang hiện hành. Nếu Khách hàng, theo yêu cầu từ GIS, không hoặc từ chối cung cấp cho GIS bất kỳ thông tin được yêu cầu nào của khách hàng hoặc chủ thể, Khách hàng đồng ý giữ vô hại và bồi thường cho GIS ở mức độ tối đa được pháp luật cho phép đối với mọi thiệt hại, tiền phạt hoặc tổn thất phát sinh như một kết quả của việc Khách hàng không cung cấp cho GIS thông tin được yêu cầu. Hơn nữa, GIS có quyền từ chối đại lý đã đăng ký do Khách hàng không cung cấp thông tin được yêu cầu. Nếu GIS chọn từ chối, Khách hàng thừa nhận rằng Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí từ chối nào (ngoài mọi số dư quá hạn trên Tài khoản).

THUẾ, BÁO CÁO VÀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Khách hàng hoàn toàn chịu trách nhiệm đáp ứng tất cả các trách nhiệm về thuế, báo cáo và pháp lý, bao gồm nhưng không giới hạn ở thuế thu nhập, thuế biên chế, khấu trừ tiền lương, thuế bán và sử dụng, báo cáo chính phủ và các yêu cầu pháp lý khác theo luật hiện hành.

LIÊN HỆ

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email hoặc thư theo địa chỉ sau:

GLOBAL IMMIGRATION SERVICES LIMITED (GIS)

Địa chỉ: Tòa nhà Asia Trade Building Center, 507B Huỳnh Tấn Phát, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM, Việt Nam.

Hotline: + 65 94366888 - 18006235

Email: [email protected]

Về chúng tôi

Global Immigration Services (GIS) là doanh nghiệp tư vấn được cấp phép đăng ký hợp pháp, hoạt động dưới hình thức đại lý được chỉ định bởi Chính phủ Vanuatu thuộc Chương trình Hỗ trợ Phát triển (DSP). Ở lĩnh vực đầu tư định cư, GIS cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp cho người nộp đơn và xử lý đơn xin thị thực.

Với xu thế đầu tư định cư đang thịnh hành, GIS đang đẩy mạnh nhiều chương trình như: đầu tư định cư Mỹ diện EB-5 hoặc diện E-2, chương trình Thị thực Vàng châu Âu, chương trình lấy quốc tịch thứ hai các quốc gia Caribe...Đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẵn sàng mang đến những giải pháp tốt nhất cho Quý Khách hàng (tỷ lệ thành công cao, tiết kiệm thời gian và chi phí).