Tư vấn và hỗ trợ : +84 34 200 7989 +84 34 200 7989
Lên đầu trang

Quỹ Kinh tế Quốc gia (NEF) của St. Lucia là một quỹ đặc biệt được thành lập theo Mục 33 của Đạo luật đầu tư số 14 năm 2015, với mục đích duy nhất là nhận các khoản đầu tư đủ điều kiện theo Chương trình Đầu tư lấy Quốc tịch St. Lucia. Các khoản tiền thu được thông qua quỹ này sẽ được sử dụng cho các mục đích đã được Cơ quan Hành pháp phê duyệt để phát triển quốc gia.

FAQs liên quan

Về chúng tôi

Global Immigration Services (GIS) là doanh nghiệp tư vấn được cấp phép đăng ký hợp pháp, hoạt động dưới hình thức đại lý được chỉ định bởi Chính phủ Vanuatu thuộc Chương trình Hỗ trợ Phát triển (DSP). Ở lĩnh vực đầu tư định cư, GIS cung cấp dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp cho người nộp đơn và xử lý đơn xin thị thực.

Với xu thế đầu tư định cư đang thịnh hành, GIS đang đẩy mạnh nhiều chương trình như: đầu tư định cư Mỹ diện EB-5 hoặc diện E-2, chương trình Thị thực Vàng châu Âu, chương trình lấy quốc tịch thứ hai các quốc gia Caribe...Đội ngũ chuyên môn giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẵn sàng mang đến những giải pháp tốt nhất cho Quý Khách hàng (tỷ lệ thành công cao, tiết kiệm thời gian và chi phí).