Tư vấn và hỗ trợ : +84 34 200 7989 +84 34 200 7989
Lên đầu trang

Quỹ kinh tế quốc gia Saint Lucia là một quỹ đặc biệt được thành lập theo Mục 33 của Đạo luật đầu tư số 14 năm 2015. Quỹ kinh tế quốc gia được thành lập với mục đích duy nhất là nhận các khoản đầu tư đủ điều kiện theo Chương trình đầu tư. Các khoản tiền được thu thông qua Quỹ kinh tế quốc gia sẽ được sử dụng cho các mục đích đã được Nội các phê duyệt như là một phần của chương trình nghị sự phát triển quốc gia.

FAQs liên quan

Về chúng tôi

GIS là công ty hàng đầu cung cấp dịch vụ định cư và nhập quốc tịch trên toàn thế giới.

Chúng tôi cung cấp nhiều chương trình, như: đầu tư định cư Mỹ diện EB-5 hoặc diện E2, chương trình Golden Visa định cư châu Âu, chương trình lấy quốc tịch thứ hai các quốc gia Caribe...

Đội ngũ chuyên gia chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, GIS mang đến những giải pháp tốt nhất, tỷ lệ thành công cao, tiết kiệm thời gian và chi phí.