Tư vấn và hỗ trợ : +84 34 200 7989 +84 34 200 7989
Lên đầu trang

Để duy trì quyền công dân Síp có được thông qua Chương trình đầu tư, nhà đầu tư phải luôn tôn trọng các điều kiện cần để được cấp quyền công dân Síp. Điều này bao gồm việc duy trì sở hữu một tài sản dân cư ở Síp với giá trị tối thiểu €500,000 . Các khoản đầu tư có liên quan (bao gồm bất động sản, trái phiếu chính phủ, tài khoản tiền gửi cố định, v.v.) chỉ có thể được thanh lý sau khi hết thời hạn ba năm.

FAQs liên quan

Về chúng tôi

GIS là công ty hàng đầu cung cấp dịch vụ định cư và nhập quốc tịch trên toàn thế giới.

Chúng tôi cung cấp nhiều chương trình, như: đầu tư định cư Mỹ diện EB-5 hoặc diện E2, chương trình Golden Visa định cư châu Âu, chương trình lấy quốc tịch thứ hai các quốc gia Caribe...

Đội ngũ chuyên gia chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, GIS mang đến những giải pháp tốt nhất, tỷ lệ thành công cao, tiết kiệm thời gian và chi phí.