Tư vấn và hỗ trợ : +84 34 200 7989 +84 34 200 7989
Lên đầu trang

Chi Phí

Đầu tư Quỹ

Một khoản đóng góp không hoàn lại tối thiểu US$ 150,000 cho SGF

Nhà đầu tư

Nhà đầu tư

 

Khoản đóng góp tối thiểu

US$ 150,000

 

Lệ phí xử lý hồ sơ

Bao gồm trong khoản đóng góp cho SGF, ngoại trừ một khoản bổ sung US$ 50,000 cho những người phụ thuộc đủ điều kiện trên 18 tuổi

 

Lệ phí thẩm định

US$ 7,500

 

Phí cấp hộ chiếu

US$ 500

 

Phí GIS

US$ 30,000

Vợ chồng

Vợ chồng

 

Khoản đóng góp tối thiểu

US$ 175,000

 

Lệ phí xử lý hồ sơ

Bao gồm trong khoản đóng góp cho SGF, ngoại trừ một khoản bổ sung US$ 50,000 cho những người phụ thuộc đủ điều kiện trên 18 tuổi

 

Lệ phí thẩm định

US$ 11,500

 

Phí cấp hộ chiếu

US$ 500/người

 

Phí GIS

US$ 40,000 cho đương đơn + người phối ngẫu và US$ 2,000 cho mỗi người phụ thuộc bổ sung

Gia đình tối đa 4 thành viên

Gia đình tối đa 4 thành viên

 

Khoản đóng góp tối thiểu

US$ 195,000

 

Lệ phí xử lý hồ sơ

Bao gồm trong khoản đóng góp cho SGF, ngoại trừ một khoản bổ sung US$ 50,000 cho những người phụ thuộc đủ điều kiện trên 18 tuổi

 

Lệ phí thẩm định

US$ 7,500 cho đương đơn và US$ 4,000 cho mỗi người phụ thuộc trên 16 tuổi

 

Phí cấp hộ chiếu

US$ 500/người

 

Phí GIS

US$ 40,000 cho đương đơn + người phối ngẫu và US$ 2,000 cho mỗi người phụ thuộc bổ sung

Gia đình có từ 5 thành viên trở lên

Gia đình có từ 5 thành viên trở lên

 

Khoản đóng góp tối thiểu

US$ 195,000 cho gia đình tối đa 4 thành viên, cộng US$ 10,000 cho mỗi người phụ thuộc thêm.

 

Lệ phí xử lý hồ sơ

Bao gồm trong khoản đóng góp cho SGF, ngoại trừ một khoản bổ sung US$ 50,000 cho những người phụ thuộc đủ điều kiện trên 18 tuổi

 

Lệ phí thẩm định

US$ 7,500 cho đương đơn và US$ 4,000 cho mỗi người phụ thuộc trên 16 tuổi

 

Phí cấp hộ chiếu

US$ 500/người

 

Phí GIS

US$ 40,000 cho đương đơn + người phối ngẫu và US$ 2,000 cho mỗi người phụ thuộc bổ sung

* Các khoản phí nhỏ khác phải trả bao gồm Phí Hộ chiếu và Phí Tuyên Thệ, v.v... Các khoản phí này có thể thay đổi.

* Tất cả các khoản phí được tính bằng đô la Mỹ

Bất động sản

Đầu tư bất động sản $400,000+

Một khoản đầu tư vào bất động sản ở St. Kitts và Nevis. Các bất động sản trong chương trình đều trong trạng thái sẵn sàng và đã được Chính phủ phê duyệt. Nhà đầu tư sẽ cần sở hữu bất động sản trong ít nhất năm năm.

Bạn cũng có thể chọn phương án đầu tư US$ 200,000 vào bất động sản nhưng đồng thời bạn chỉ có thể được bán lại sau thời gian 7 năm sở hữu.

Nhà đầu tư

Nhà đầu tư

 

Khoản đầu tư tối thiểu

US$ 400,000 và chỉ được bán sau 5 năm. hoặc US$ 200,000 và chỉ được bán sau 7 năm.

 

Lệ phí xử lý hồ sơ

US$ 35,050

 

Lệ phí thẩm định

US$ 7,500

 

Phí cấp hộ chiếu

US$ 500

 

Phí GIS

US$ 30,000

Vợ chồng

Vợ chồng

 

Khoản đầu tư tối thiểu

US$ 175,000

 

Lệ phí xử lý hồ sơ

US$ 55,100

 

Lệ phí thẩm định

US$ 11,500

 

Phí cấp hộ chiếu

US$ 500/người

 

Phí GIS

US$ 40,000 cho đương đơn + người phối ngẫu và US$ 2,000 cho mỗi người phụ thuộc bổ sung

Gia đình tối đa 4 thành viên

Gia đình tối đa 4 thành viên

 

Khoản đầu tư tối thiểu

US$ 195,000

 

Lệ phí xử lý hồ sơ

US$ 55,100 cho đương đon + người phối ngẫu
US$ 10,050 cho mỗi người phụ thuộc thêm.

 

Lệ phí thẩm định

US$ 7,500 cho đương đơn và US$ 4,000 cho mỗi người phụ thuộc trên 16 tuổi

 

Phí cấp hộ chiếu

US$ 500/người

 

Phí GIS

US$ 40,000 cho đương đơn + người phối ngẫu và US$ 2,000 cho mỗi người phụ thuộc bổ sung

Gia đình có từ 5 thành viên trở lên

Gia đình có từ 5 thành viên trở lên

 

Khoản đầu tư tối thiểu

US$ 195,000 cho gia đình tối đa 4 thành viên, cộng US$ 10,000 cho mỗi người phụ thuộc thêm.

 

Lệ phí xử lý hồ sơ

US$ 55,100 cho đương đon + người phối ngẫu
US$ 10,050 cho mỗi người phụ thuộc thêm.

 

Lệ phí thẩm định

US$ 7,500 cho đương đơn và US$ 4,000 cho mỗi người phụ thuộc trên 16 tuổi

 

Phí cấp hộ chiếu

US$ 500/người

 

Phí GIS

US$ 40,000 cho đương đơn + người phối ngẫu và US$ 2,000 cho mỗi người phụ thuộc bổ sung

* Các khoản phí nhỏ khác phải trả bao gồm Phí Hộ chiếu và Phí Tuyên Thệ, v.v... Các khoản phí này có thể thay đổi.

* Tất cả các khoản phí được tính bằng đô la Mỹ

Câu hỏi thường gặp

1. Tôi phải liên hệ với ai để trở thành một công dân kinh tế?

Khi đăng ký để trở thành công dân của St Kitts & Nevis bằng cách đầu tư, người nộp đơn chính phải liên hệ với đại lý được ủy quyền.

2. Hai hoặc nhiều ứng viên có thể nộp đơn xin quốc tịch bằng cách đầu tư cùng nhau?

Có. Hai hoặc nhiều ứng viên có thể nộp đơn xin nhập tịch cùng nhau bằng cách mua một bất động sản, với điều kiện mỗi đương đơn đóng góp khoản đầu tư tối thiểu US$ 400,000.

3. Quá trình nộp đơn mất bao lâu?

Quá trình nộp đơn có thể mất ít nhất là 90 ngày nhưng có thể bị trì hoãn vì nhiều lý do. Đương đơn sẽ được thông báo về tình trạng của đơn thông qua đại lý được ủy quyền của họ.

4. Giấy chứng nhận cảnh sát là gì?

Giấy chứng nhận cảnh sát là một tài liệu được cung cấp bởi một cơ quan thực thi pháp luật xác nhận bạn không có tiền án tiền sự.

5. Mẫu đơn đăng ký nhập tịch có sẵn trực tuyến hay không?

Không. Mẫu đơn đăng ký cho quyền công dân theo diện đầu tư chỉ có thể lấy được và nộp cho Đơn vị có thẩm quyền thông qua đại lý được ủy quyền.

6. Ai được yêu cầu xuất trình chứng chỉ cảnh sát?

Mỗi đương đơn và tất cả những người phụ thuộc được phép từ 16 tuổi trở lên được yêu cầu xuất trình chứng chỉ cảnh sát.

GIS Club

Với bốn hạng thẻ hội viên GIS, khách hàng sẽ được tận hưởng những trải nghiệm ưu tiên dành riêng và ưu đãi hấp dẫn. Hãy khám phá những lợi ích khi trở thành hội viên, tích lũy và đổi điểm ưu đãi cho các dịch vụ của GIS ngay hôm nay!

Điểm thưởng

Tích lũy điểm thưởng cho mỗi đô la Mỹ (US $) chi tiêu khi sử dụng dịch vụ cao cấp của chúng tôi.

Thể lệ

Chi tiêu điểm thưởng trực tiếp cho hóa đơn của bạn. 100 điểm thưởng = 1 US $

Tin tức

Hộ chiếu Saint Kitts & Nevis - mở lối đi riêng đến châu Âu

St Kitts & Nevis một lần nữa đứng đầu chỉ số CBI hàng năm

Về chúng tôi

GIS là công ty hàng đầu cung cấp dịch vụ định cư và nhập quốc tịch trên toàn thế giới.

Chúng tôi cung cấp nhiều chương trình, như: đầu tư định cư Mỹ diện EB-5 hoặc diện E2, chương trình Golden Visa định cư châu Âu, chương trình lấy quốc tịch thứ hai các quốc gia Caribe...

Đội ngũ chuyên gia chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, GIS mang đến những giải pháp tốt nhất, tỷ lệ thành công cao, tiết kiệm thời gian và chi phí.