Tư vấn và hỗ trợ : +84 34 200 7989 +84 34 200 7989
Lên đầu trang

Chi phí

Nhà đầu tư

Nhà đầu tư

 

Khoản đóng góp tối thiểu

Đóng góp €75,000 cho Quỹ phát triển Nghiên cứu & Sáng chế + Đóng góp €75,000 cho Tập đoàn phát triển đất đai nhằm hỗ trợ cho các chương trình nhà ở giá rẻ tại Síp (không hoàn lại).

Nhà đầu tư lựa chọn MỘT trong các hình thức sau:

 • 1. €2,000,000 - Đầu tư vào bất động sản & các dự án phát triển cơ sở hạ tầng; hoặc
 • 2. €2,000,000 - Mua và thành lập hoặc tham gia vào các doanh nghiệp và công ty ở Síp; hoặc
 • 3. €2,000,000 Đầu tư vào các Quỹ đầu tư thay thế hoặc các Tài sản tài chính của các doanh nghiệp, hoặc đầu tư vào các tổ chức ở Síp được cấp phép bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ngoại hối, dưới dạng trái phiếu, chứng khoán; hoặc
 • 4. Kết hợp các hình thức đầu tư trên, với điều kiện tổng mức đầu tư ít nhất phải là €2,000,000.

Ngoài ra, nhà đầu tư còn phải sở hữu nơi ở thường trú tại Síp với giá thị trường ít nhất là €500,000 cộng thuế giá trị gia tăng.

 

Lệ phí đăng ký sinh trắc học

€500 mỗi người

 

Lệ phí xử lý hồ sơ Chính phủ

€7,820 mỗi người trên 18 tuổi

 

Phí dịch vụ GIS

€27,000

Nhà đầu tư + Vợ/ Chồng

Nhà đầu tư + Vợ/ Chồng

 

Khoản đóng góp tối thiểu

Đóng góp €75,000 cho Quỹ phát triển Nghiên cứu & Sáng chế + Đóng góp €75,000 cho Tập đoàn phát triển đất đai nhằm hỗ trợ cho các chương trình nhà ở giá rẻ tại Síp (không hoàn lại).

Nhà đầu tư lựa chọn MỘT trong các hình thức sau:

 • 1. €2,000,000 - Đầu tư vào bất động sản & các dự án phát triển cơ sở hạ tầng; hoặc
 • 2. €2,000,000 - Mua và thành lập hoặc tham gia vào các doanh nghiệp và công ty ở Síp; hoặc
 • 3. €2,000,000 Đầu tư vào các Quỹ đầu tư thay thế hoặc các Tài sản tài chính của các doanh nghiệp, hoặc đầu tư vào các tổ chức ở Síp được cấp phép bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ngoại hối, dưới dạng trái phiếu, chứng khoán; hoặc
 • 4. Kết hợp các hình thức đầu tư trên, với điều kiện tổng mức đầu tư ít nhất phải là €2,000,000.

Ngoài ra, nhà đầu tư còn phải sở hữu nơi ở thường trú tại Síp với giá thị trường ít nhất là €500,000 cộng thuế giá trị gia tăng.

 

Lệ phí đăng ký sinh trắc học

€500 mỗi người

 

Lệ phí xử lý hồ sơ Chính phủ

€7,820 mỗi người trên 18 tuổi

 

Phí dịch vụ GIS

€36,000

Gia đình có tối đa 4 thành viên

Gia đình có tối đa 4 thành viên

 

Khoản đóng góp tối thiểu

Đóng góp €75,000 cho Quỹ phát triển Nghiên cứu & Sáng chế + Đóng góp €75,000 cho Tập đoàn phát triển đất đai nhằm hỗ trợ cho các chương trình nhà ở giá rẻ tại Síp (không hoàn lại).

Nhà đầu tư lựa chọn MỘT trong các hình thức sau:

 • 1. €2,000,000 - Đầu tư vào bất động sản & các dự án phát triển cơ sở hạ tầng; hoặc
 • 2. €2,000,000 - Mua và thành lập hoặc tham gia vào các doanh nghiệp và công ty ở Síp; hoặc
 • 3. €2,000,000 Đầu tư vào các Quỹ đầu tư thay thế hoặc các Tài sản tài chính của các doanh nghiệp, hoặc đầu tư vào các tổ chức ở Síp được cấp phép bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ngoại hối, dưới dạng trái phiếu, chứng khoán; hoặc
 • 4. Kết hợp các hình thức đầu tư trên, với điều kiện tổng mức đầu tư ít nhất phải là €2,000,000.

Ngoài ra, nhà đầu tư còn phải sở hữu nơi ở thường trú tại Síp với giá thị trường ít nhất là €500,000 cộng thuế giá trị gia tăng.

 

Lệ phí đăng ký sinh trắc học

€500 mỗi người

 

Lệ phí xử lý hồ sơ Chính phủ

€7,820 mỗi người trên 18 tuổi

 

Phí dịch vụ GIS

€36,000 cho nhà đầu tư + vợ/ chồng và €1,800 cho mỗi người phụ thuộc bổ sung

Gia đình có 5 thành viên trở lên

Gia đình có 5 thành viên trở lên

 

Khoản đóng góp tối thiểu

Đóng góp €75,000 cho Quỹ phát triển Nghiên cứu & Sáng chế + Đóng góp €75,000 cho Tập đoàn phát triển đất đai nhằm hỗ trợ cho các chương trình nhà ở giá rẻ tại Síp (không hoàn lại).

Nhà đầu tư lựa chọn MỘT trong các hình thức sau:

 • 1. €2,000,000 - Đầu tư vào bất động sản & các dự án phát triển cơ sở hạ tầng; hoặc
 • 2. €2,000,000 - Mua và thành lập hoặc tham gia vào các doanh nghiệp và công ty ở Síp; hoặc
 • 3. €2,000,000 Đầu tư vào các Quỹ đầu tư thay thế hoặc các Tài sản tài chính của các doanh nghiệp, hoặc đầu tư vào các tổ chức ở Síp được cấp phép bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Ngoại hối, dưới dạng trái phiếu, chứng khoán; hoặc
 • 4. Kết hợp các hình thức đầu tư trên, với điều kiện tổng mức đầu tư ít nhất phải là €2,000,000.

Ngoài ra, nhà đầu tư còn phải sở hữu nơi ở thường trú tại Síp với giá thị trường ít nhất là €500,000 cộng thuế giá trị gia tăng.

 

Lệ phí đăng ký sinh trắc học

€500 mỗi người

 

Lệ phí xử lý hồ sơ Chính phủ

€7,820 mỗi người trên 18 tuổi

 

Phí dịch vụ GIS

€36,000 cho nhà đầu tư + vợ/ chồng và €1,800 cho mỗi người phụ thuộc bổ sung

Những người phụ thuộc tài chính trong gia đình đều có thể đăng ký hồ sơ xin nhập tịch cùng người nộp đơn chính, bao gồm vợ hoặc chồng, trẻ em dưới 18 tuổi và trẻ em trong độ tuổi từ 18 đến 28 là sinh viên toàn thời gian. Cha mẹ của người nộp đơn chính cũng có thể được bao gồm trong hồ sơ, miễn là họ đầu tư mua chung nhà ở hoặc bất động sản với điều kiện tổng giá trị đầu tư là €500,000 cho mỗi người đầu tư (cộng VAT).

*Các khoản phí nhỏ khác phải trả bao gồm Phí Hộ chiếu và Phí Tuyên thệ... Các khoản phí này có thể thay đổi.

*Tất cả các khoản phí được tính bằng Euro (€).

Câu hỏi thường gặp

1. Việc sở hữu Thẻ thường trú tại Síp có giúp ích gì cho quá trình đăng ký xin Nhập tịch?

Người sở hữu Thẻ thường trú nhân mong muốn được nhập tịch sẽ dễ dàng xin định cư hợp pháp trong vòng 5 năm liên tiếp trước khi nộp đơn xin nhập tịch theo cách truyền thống (trái ngược với xin nhập Quốc tịch theo diện đầu tư). Đây là điểm đặc biệt chỉ có ở Síp, nhà đầu tư có thể đăng ký thủ tục cấp thẻ thường trú trước, sau đó tiến hành nộp đơn xin Quốc tịch theo diện đầu tư.

2. Mất bao lâu để Chính phủ xét duyệt xong hồ sơ xin nhập tịch ?

Khi hồ sơ hoàn tất, sẽ mất khoảng 2-3 tháng để có quyết định chính thức từ Bộ Nội vụ.

3. Có yêu cầu nhà đầu tư bắt buộc phải sống ở Síp để đủ điều kiện xin nhập tịch hoặc phải tiếp tục sinh sống sau khi Quốc tịch được cấp hay không?

Không có yêu cầu bắt buộc về cư trú ở Síp để hoàn tất hồ sơ xin nhập tịch hay sau khi Quốc tịch được cấp. Đây cũng chính là một trong những lợi thế của chương trình Nhập quốc tịch cộng hòa Síp so với các chương trình nhập tịch khác.

4. Khi nào nhà đầu tư thành công nhận được hộ chiếu Síp?

Khi nhập tịch thành công, nhà đầu tư có thể nhận được hộ chiếu Síp cùng ngày với việc cấp giấy chứng nhận nhập tịch. Vào ngày hôm đó, nhà đầu tư sẽ tuyên thệ về việc chấp nhận quyền công dân Síp, sau đó có thể sở hữu ngay hộ chiếu Síp do Bộ Nội vụ cấp, với khoản thanh toán phí là €120. Mặt khác, sau khi giấy chứng nhận nhập tịch, người nộp đơn cũng có thể lựa chọn nhận hộ chiếu Síp từ Trung tâm dịch vụ công dân với chi phí thấp hơn là €70, nhưng sẽ có thể mất đến hai tuần để cấp hộ chiếu nếu nhà đầu tư lựa chọn trường hợp này. Hộ chiếu của Síp cũng sẽ được cấp cho người phối ngẫu và con cái phụ thuộc tài chính dưới 27 tuổi, với điều kiện là họ đang đi học toàn thời gian.

5. “Sở hữu một công ty hay doanh nghiệp có trụ sở ở Síp” là gì ?

Tiêu chí này liên quan đến khoản đầu tư €5,000,000 / €2,500,000 (tùy thuộc vào hồ sơ được gửi dưới dạng nhóm hay cá nhân) đầu tư vào quyền tham gia hoặc cổ phần của một công ty Síp duy trì văn phòng và hoạt động tại Síp, tạo việc làm cho ít nhất năm công dân Síp, trong thời gian ba năm.

Nhà đầu tư cũng có thể mua lại một công ty hoặc doanh nghiệp đủ điều kiện, duy trì tối đa ba năm để nộp đơn xin nhập tịch.

Trong mọi trường hợp, Nhà đầu tư phải chứng minh được mối liên kết với các công ty hoặc doanh nghiệp đã mua. Điều này đòi hỏi nhà đầu tư phải tiếp tục là chủ sở hữu hoặc tham gia trực tiếp vào hoạt động của các doanh nghiệp có được.

6. Liên quan đến việc đáp ứng các tiêu chí tài chính đầu tư vào bất động sản, các tài sản bất động sản được người nộp đơn mua trong quá khứ có đủ điều kiện không?

Bất kỳ bất động sản nào được mua ba năm trước khi nộp đơn xin Quốc tịch đều đủ điều kiện. Các tài sản bổ sung có thể được mua để đáp ứng tổng số tiền cần thiết cho tiêu chí đầu tư này, cụ thể là €5,000,000 (hoặc €2,500,000 trong trường hợp áp dụng theo nhóm).

GIS Club

Với bốn hạng thẻ hội viên GIS, khách hàng sẽ được tận hưởng những trải nghiệm ưu tiên dành riêng và ưu đãi hấp dẫn. Hãy khám phá những lợi ích khi trở thành hội viên, tích lũy và đổi điểm ưu đãi cho các dịch vụ của GIS ngay hôm nay!

Điểm thưởng

Tích lũy điểm thưởng cho mỗi đô la Mỹ (US $) chi tiêu khi sử dụng dịch vụ cao cấp của chúng tôi.

Thể lệ

Chi tiêu điểm thưởng trực tiếp cho hóa đơn của bạn. 100 điểm thưởng = 1 US $

Tin tức

Chương trình Đầu tư Nhập quốc tịch Síp dự kiến sẽ thu hút rất nhiều nhà đầu tư năm 2019

Về chúng tôi

GIS là công ty hàng đầu cung cấp dịch vụ định cư và nhập quốc tịch trên toàn thế giới.

Chúng tôi cung cấp nhiều chương trình, như: đầu tư định cư Mỹ diện EB-5 hoặc diện E2, chương trình Golden Visa định cư châu Âu, chương trình lấy quốc tịch thứ hai các quốc gia Caribe...

Đội ngũ chuyên gia chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm, GIS mang đến những giải pháp tốt nhất, tỷ lệ thành công cao, tiết kiệm thời gian và chi phí.